تحصیلات

دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه تهران (پردیس هنرهای زیبا)

دانش آموخته دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س)

فعالیت های آموزشی:

01
آشنایی با طراحی شناختی و خلاقیت
02
ایده پردازی شناختی
03
روش شناسی شناختی

برخی از فعالیتهای پژوهشی:

01
چیت ساز، شقایق، نامورمطلق، بهمن (1399). مطالعه¬ی روابط گفتمانی زیورآلات منقوش در نگاره ¬های خسرو و شیرین خمسه¬¬ی نظامی تهماسبی، همایش خمسه نگاری - بازنمود خمسه نظامی در هنر، کتابچه مقالات کنفرانس در دست چاپ.
02
چیت¬ساز، شقایق، ندایی¬فرد، احمد، نامورمطلق، بهمن (1398).خوانش بیش¬متنی نقش¬مایه¬ی انار در زیورآلات ایرانی، نشریه باغ نظر، سال 16، شماره 77، صص: 43-58.
03
چیت¬ساز، شقایق، ندایی¬فرد، احمد، نامورمطلق، بهمن (1398).خوانش رویکرد اسطوره¬سنجی نزد ژیلبر دوران با نگاهی به زیورآرایه¬های باغ ایرانی، نشریه¬ی هنرهای زیبا (هنرهای تجسمی)، دوره 24، شماره 3، صص31 – 42.
04
چیت¬ساز، شقایق، ندایی¬فرد، احمد، نامورمطلق، بهمن (1398). استحاله¬ی نقش¬مایه¬های تصویری-دیداری به نقش¬مایه-های نوشتاری با نگاهی به هنر زیورآلات ایرانی، نشریه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، سال 20، شماره 46، صص37 – 66.
05
Chitsaz, Shaghayegh, Dadvar, Abolghasem; Nedayifard, Ahmad (2018). "Hypertextual Study of Contemporary Jewelry: (Case-study: Snake Motif), First International Conference On Symbology In Persian Art.
06
Chitsaz, shaghayegh, Sadeghi Naeni, Hassan, Nedayifard, Ahmad, Malekipour, Helyaneh, Vahdad, Alireza, (2017). "Texture assessment of automobile dashboard: An Integrated Approach to Industrial Design and Ergonomics", International Journal of Automotive Engineering, Vol.7, NO.3,Pp:2503 -2514.
07
Chitsaz, shaghayegh, Sadeghi Naeni, Hassan, Talaei, Marzie (2016). "Persian Design Model: Similarities and Differences of Industrial Design and Handicarfts, a challenge in Contemporary Art", The 2nd International Congress of Architecture, Art and Urban.
08
Chitsaz, shaghayegh (2014). "Iran Cradle and Heritage of Purest Glass", The 9th Conference Of Gruppo del Colore, Conference proceeding Book, Pp: 429 – 435.
09
Emami, Jamshid, Chitsaz, Shaghayegh, (2013)."Systematic Training Manual Designed Within Digital Design to Increase The Level of Creativity in a Shorter Time", EPDE 2013 (the 15th International Conference On Engineering and Product Design Education), Conference proceeding Book, Pp: 132 – 137.
10
Chitsaz, shaghayegh, Emami, Jamshid (2013), " The Green wall as an approach for a sustainable thinking led to sustainable design", ECO Design 2013, The 8th International Symposium on Environmental Conscious Design and Invers Manufacturing.

علایق پژوهشی:

تأثیر نوروساینس بر طراحی و تأثیر طراحی بر نوروساینس
نورومارکتینگ
نوآوری اجتماعی
تفکر طراحی و خوانش آن از منظر علوم شناختی
آموزش طراحی صنعتی
نشانه شناسی
نقد و ارزیابی محصولات
فشن دیزاین (زیورآلات)