آخرین مهلت ثبت نام در سامانه موسسه آموزش عالی علوم شناختی

موسسه آموزش عالی علوم شناختی، برای آن تعداد از دانشجویان خود که به دلایلی از جمله شرایط ویژه ناشی از همه گیری ویروس کرونا در کشور طی ماه های اخیر هنوز موفق به ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی برای نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹نشده اند امکان انجام آن را فراهم ساخته است.

این تعداد از دانشجویان می توانند در روزهای دوشنبه ۲۰ و سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه فقط از طریق سامانه آموزشی موسسه نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد های درسی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اقدام نمایند. مهلت تعیین شده تمدید نمی شود و دسترسی به گزینه ثبت نام و انتخاب واحد در سامانه آموزشی موسسه از روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه  قطع خواهد شد.

برای پاسخ به پرسش های احتمالی با دفتر آموزش موسسه تماس حاصل نمایید.

یادآوری

  • کلیه دانشجویان در مرحله آموزشی و یا در مرحله پژوهشی و در حال تدوین پایان نامه یا رساله،  می بایست در بازه زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد های درسی خود اقدام نمایند.
  • تکمیل کردن کلیه مراحل ثبت نام و انتخاب واحد برای شرکت در آزمون جامع، درخواست سنوات تحصیلی، آزمون پایانی نیمسال دوم تحصیلی، دفاع از پیشنهاده (پروپوزال)، دفاع از پایان نامه و رساله، ارائه گزارش شش ماهه پیشرفت رساله و نیز دریافت نمرات آزمون ها ضروری است.
  • بر اساس ضوابط و مقررات تحصیلی، ثبت نام نکردن و عدم انتخاب واحد درسی قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی، به منزله “عدم مراجعه”  تلقی می­شود و دانشجو  دچار وقفه تحصیلی”  با احتساب در سنوات خواهد شد و موسسه ناگزیر به صدور حکم “غیبت” برای دانشجو می­باشد. در این صورت دانشجو باید تقاضای مرخصی تحصیلی و یا در صورت بیماری تقاضای مرخصی استعلاجی خود را کتبا اعلام  و موافقت کتبی ریاست موسسه را کسب نماید تا مشمول “وقفه تحصیلی” نگردد.