دفتر طرح‌های کاربردی

معرفی دفتر طرح‌های کاربردی

دفتر طرح‌های کاربردی موسسه به منظور حمایت از پروژه‌های کاربردی که هدف آ‌ن‌ها تولید فناوری یا خدمات باشد، در فروردین ماه ۱۴۰۰ تأسیس شد. این دفتر علاوه بر کمک به اساتید و دانشجویان صاحب ایده، در تشکیل تیم تحقیق و جلب حمایت مالی برای تبدیل ایده آنها به فناوری یا خدمات، مسئول ارتباط موسسه با شرکتها و دستگاه‌های اجرایی جهت دریافت خدمات شناختی (ارزیابی، تقویت، بازتوانی و درمان شناختی) و حل مسائل شناختی آنها خواهد بود.

اهداف کلان دفتر طرح‌های کاربردی

 • نهادینه‌سازی و ترویج فرهنگ پژوهش‌های بینارشتهای کاربردی هدفمند و مسأله محور در موسسه، به منظور تولید فناوری و خدمات شناختی.
 • جلب حمایت مالی صندوق‌ها و سایر منابع موجود در کشور برای اجرای طرح‌های کاربردی منتهی به تولید فناوری و خدمات شناختی.
 • حل مسائل و رفع نیازهای شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله، در زمینه ارزیابی، تقویت، بازتوانی و درمان شناختی

شرح وظایف دفتر طرح‌های کاربردی

 • برنامه‌ریزی و تعیین خط مشی فعالیت‌های پژوهشی کاربردی موسسه در راستای تولید فناوری و خدمات شناختی
 • تهیه پیش‌نویس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تشکیل تیم‌های پژوهش کاربردی و تصویب آن‌ها در هیأت رئیسه موسسه
 • تلاش درجهت گسترش فرهنگ تحقیقات کاربردی و مشتری مدار در بین اساتید و دانشجویان موسسه
 • معرفی منابع حمایت مالی از طرح‌های کاربردی به اساتید و دانشجویان و تشریح آیین نامه‌ها، ضوابط و فرآیند درخواست حمایت از آن‌ها
 • ساماندهی و پی‌گیری فعالیت اعضای هیات علمی و دانشجویان موسسه در رابطه با پژوهش‌های کاربردی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی از امکانات نیروی انسانی و تجهیزاتی موسسه و معرفی آن‌ها به مراکز مختلف و ارسال تقاضای آن مراکز به گروه‌های آموزشی موسسه
 • عقد قرارداد با سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی دریافت خدمات از موسسه، پی‌گیری و نظارت بر انجام دقیق و به موقع مفاد قراردادها از جمله تعهدات موسسه
 • هماهنگ‌سازی حضور اساتید و دانشجویان موسسه در کلینیک مغز و شناخت جهت پیشبرد طرح‌های کاربردی بالینی خود
 • معرفی تیم‌های پژوهشی کاربردی به شتابدهنده شناختی جهت استفاده از امکانات آن و کمک به تأسیس شرکت‌های دانش بنیان براساس ضوابط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

معرفی مراکز حمایتی

راه‌های ارتباطی

تلفن: ۷۶۲۹۱۱۳۰-۰۲۱ (داخلی ۱۰۱۹)

رایانامه: appliedresearch@icss.ac.ir