اخبار و اطلاعیه‌ها


سمپوزیوم علوم شناختی - فراخوان چکیده مقاله - پنجشنبه 24 آدر ماه 1401

سمپوزیوم علوم شناختی – فراخوان چکیده مقاله – پنجشنبه ۲۴ آدر ماه ۱۴۰۱

فراخوان ارسال چکیده ▪ ارسال چکیده برای تمامی پوسترها الزامی است. ▪ چکیده باید بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه باشد. ▪ زمان ارسال چکیده تا سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ است. ▪ چکیده باید از طریق ایمیل به نشانی symposium@icss.ac.ir ارسال شود.   محورهای سمپوزیوم ▪ علوم اعصاب محاسباتی ▪ شناخت و فرایندهای عالی ذهن ▪ توانبخشی شناختی-عصبی ▪ هیجان، انگیزه و رفتار در علوم شناختی ▪ فناوری های نوین در علوم شناختی: نقشه برداری مغز، روش های تحریک مغز، و غیره

مطالعه متن کامل

جلسه دفاع از رساله

عنوان:   بررسی اثر آندی tDCS بر بیان پروتئین های NR1 و NR2 و عملکرد توجه پایدار در...