اخبار و اطلاعیه‌ها


حمایت ستاد توسعه علوم شناختی از طرح های تجمیع پایان نامه ها و رساله های همراستا در حوزه علوم شناختی

حمایت ستاد توسعه علوم شناختی از طرح های تجمیع پایان نامه ها و رساله های همراستا در حوزه علوم شناختی

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از طرح­ های تجمیع پایان ­نامه ­ها و رساله­ های همراستا (پویا) در حوزه علوم شناختی حمایت می نماید. میزان حمایت تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اعلام شده است. طرح های “پویا ” شامل ترکیبی از حداقل دو پایان نامه (کارشناسی ارشد/ دکتری) است که باید در راستای اهداف پژوهشی، توسعه فناوری و یا خدمات شناختی و در چارچوب اولویت ­های ستاد قرار داشته و دستاورد یکپارچه‌ای را دنبال کنند. طرح­ های پژوهشی و توسعه فناوری، خصوصاً در حوزه ­ی علوم پایه، مشروط به...

مطالعه متن کامل