اخبار و اطلاعیه‌ها


بررسی تجربیات جهانی – شرکت های استارت آپ در حوزه علوم شناختی

بررسی تجربیات جهانی – شرکت های استارت آپ در حوزه علوم شناختی

دستاوردهای قابل توجه در حوزه علوم شناختی سبب وارد شدن آن به حوزه‌های دیگر از جمله تجارت، صنایع غذایی، صنایع دارویی، پزشکی، تبلیغات، رسانه و آموزش شده است .استارت آپ‌ها نیز به عنوان بازیگران جدید حوزه‌های کسب وکار، از این  فرصت استفاده کرده و با توسعه فناوری‌های مربوط به این حوزه، به ارائه خدمات و محصولات و خلق ارزش اقتصادی در حوزه علوم شناختی می‌پردازند. با توجه به اهمیت شرکت‌های استارتاپی در حوزه علوم شناختی، با حمایت ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش بنیان (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) مجموعه‌ای از تجربیات جهانی شرکت‌های...

مطالعه متن کامل