اخبار و اطلاعیه‌ها


نشست دفاع از پایان نامه

نشست دفاع از پایان نامه

    جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد   عنوان: بررسی تاثیر سینمای مستند هوانوردی بر نگرش و عملکردهای شناختی خلبانان شامل توجه بازداری پاسخ و سرعت پردازش اطلاعات   استادان راهنما: دکتر محمد ناصحی – دکترپیمان حسنی ابهریان دانشجو : الهام رجایی  (دانشجوی رشته رسانه)   روز : پنجشنبه ۱۱ خرداد  ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۰۰    مکان: موسسه آموزش عالی علوم شناختی – ساختمان آموزشی – اتاق ۴۷- ۲    

مطالعه متن کامل