اخبار و اطلاعیه‌ها


ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از طرح های پژوهشی ترکیبی از چند پایان نامه و رساله در حوزه علوم شناختی حمایت می کند

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از طرح های پژوهشی ترکیبی از چند پایان نامه و رساله در حوزه علوم شناختی حمایت می کند

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی به منظور افزایش هم افزایی پایان نامه ها و رساله های دانشجویی از طرح های دسته “ج” حمایت می کند. هدف از اجرای طرح های دسته  “ج” تشکیل هسته  های تحقیقاتی در حوزه علوم شناختی است. تشکیل هر هسته از طریق تعریف مجموعه ای از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری که رسیدن به یک هدف مشترک و مشخص در حوزه شناختی را هدف قرار داده اند دنبال می گردد. میزان حمایت از طرح های دسته ج تا سقف یک میلیارد ریال افزایش...

مطالعه متن کامل