اخبار و اطلاعیه‌ها


چکیده سخنرانی ها و مقالات دهمین همایش بین المللی علوم شناختی

چکیده سخنرانی ها و مقالات دهمین همایش بین المللی علوم شناختی

متن چیکیده نزدیک به سیصد سخنرانی و مقالات ارائه شده در دهمین همایش علوم شناختی در سامانه اینترنتی همایش قابل دسترسی است. موسسه آموزش عالی علوم شناختی دهمین همایش بین المللی دوسالانه علوم شناختی خود را امسال با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس به مدت سه روز از ۲۶ تا ۲۸ اردیبهشت در محل آن دانشگاه برگزار کرد. یازدهمین همایش در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. مباحث دهمین همایش سه محور اصلی شامل روانشناسی و شناخت، علوم اعصاب و فناوری های عصب شناختی داشت. موضوعات زیر مجموعه محور روانشناسی و شناخت شامل: آموزش و...

مطالعه متن کامل