تازه‌های کتابخانه


ایجاد تغییر 2

ایجاد تغییر ۲

این کتاب راهنما برنامه خاصی از فعالیت و تحریک گروهی مناسب برای افراد مبتلا به دمانس را شرح می‌دهد. ممکن است شما از بسیاری از این فعالیت‌ها استفاده کرده باشید یا در فعالیت‌های هر روزه خود استفاده کنید. اولین هدف درمان تحریک شناختی تحریک مغزی است.  به عبارت دیگر فعال کردن و درگیر کردن مغز افراد. از آنجایی که هر فردی مهارت‌های متفاوتی دارد، برخی جلسات باید برای برخی افراد نسبت به دیگر اعضا چالش برانگیزتر باشد. اگر افراد بپرسند چرا برخی چیزها سخت هستند یا نگران و عصبی بنظر برسند، توضیح دادن...

مطالعه متن کامل

ایجاد تغییر ۱

طی سالیان متمادی کار با افراد کادر بیمارستانی، افراد مراقب مراکز سالمندان، پرستاران در منزل و افراد...


عواطف در سیاست بین الملل

نظریه پردازی در رشته روابط بین‌الملل از ابتدا با مفروض انگاشتن برتری عقلانیت بر عاطفه همراه بوده...


مغز شما هنگام کار

این کتاب جذاب، با زبان ساده، پژوهش‌هایی شگفت انگیز، درباره عملکرد مغز، محدودیت‌ها و ظرفیت آن، ارائه...