تازه‌های کتابخانه


علوم شناختی در جنگ شناختی

علوم شناختی در جنگ شناختی

علوم شناختی، از فتوحات الهیه و دریچه‌هایی است که به روی انسان باز شده تا عالم وجود را و هستی را که صنع الهی است بیشتر بشناسد؛ ما بایستی از این فتوح الهی، استقبال و استفاده کنیم. کارکردهای این علوم و فناوری‌های مرتبط با آن، تمام عرصه‌های زندگی را در بر می‌گیرد؛ هر ملتی که در این زمینه عقب بیفتد، سرنوشتش مثل آن ملت‌هایی است که در آغاز انقلاب صنعتی عقب افتادند و سرنوشتشان شد استعمارزدگی، فقیر ماندن، زیردست بودن و ذلیل شدن. جنایتکاران غربی که روزی با زور سلاح نظامی، کشورهای دیگر...

مطالعه متن کامل

You Can Fix Your Brain

I want to talk to you about this exciting journey you are about to embark on. I...