تازه‌های کتابخانه


در مسیر تربیت

در مسیر تربیت

معمولا یادگیری دا داخل کلاس‌های مدرسه اتفاق می‌افتد و از قضا، مدیر مدرسه با این‌که بیش‌ترین وقت خود را خارج از کلاس‌ها می‌گذراند با انتخاب افراد، طراحی مناسبت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، هدایت عمومی جو مدرسه، معلمی کردن نسبت به کار معلمان مدرسه و … بیشترین تاثیر را بر یادگیری و تربیت دانش‌آموزان دارد.  رفت و آمد دانش‌آموزان و معلمان به کلاس درس، برخلاف دقت نظرها و جزئیات مورد تاکید و پی‌گیری مدیر، قابل رویت است؛ ولی در نهایت، نتیجه و پیامد کار مدیر است که  پس از مدتی داوری پذیر می‌شود. مدیر است که بر...

مطالعه متن کامل

نقش و جایگاه معلم راهنما

«واو» عاطفه در همراه کردن ساختاری و عملکردی دو بخش «آموزش» و «پرورش» عمومی کشور ما، چنان...


معلم راهنما

هسته مرکزی و نقش محوری در مدارس دینی نوین، نوعی تاثیرگذاری پایدار تربیتی است که از راه...


دبستان شماره دو

موسسه مطالعات تعالی نسل (متن) با دسترسی به بیش از شش دهه تجربه‌ی زنده و رشد یابنده‌ی...


تربیت دینی و انتخاب‌گری

لحاظ کردن «تاثیر عوامل و شرایط محیط بر انتخاب‌های ما» در کنار توجه به «محدودیت قدرت مقاومت...