تازه‌های کتابخانه


بازاریابی عصبی کنکاش در مغز مصرف کننده

بازاریابی عصبی کنکاش در مغز مصرف کننده

امروزه گفتمان غالب دنیای رفتارشناسی انسان (فارغ از همه اما و اگرها و تردیدهای موجود) درآمیخته با ایده های داروینی است. همان طور که روان شناسی و زیست شناسی، دو همسایه دیوار به دیوار هستند، برای رفتار مصرف کننده و بازاریابی نیز چنین رابطه ای متصور است یعنی تحول در یکی، دیگری را باید تحت تاثیر قرار دهد. برخلاف «زیست باوری»، در «رفتارگرایی» با کمی اغراق می‌توان گفت که هرکسی می‌تواند هرچه بخواهد را به دست آورد. اما سوال بی‌پاسخ این است که آیا رفتار، نگرش ها را شکل می‌دهد یا نگرش های...

مطالعه متن کامل

نقاط کور بین ما

همه ما می‌خواهیم روابط مثبت، سازنده و اصیلی را با اعضای خانواده، دوستان، هم سن و سالان،...


مغز سخن چین

راما چاندران یکی از پیشگامان علم در عصر حاضر و دانشمند برجسته علوم اعصاب است. ریچارد داوکینز...


تربیت جنسی در مدرسه

واقعیت روانشناختی جنبه جنسی انسان، ضرورت رعایت رویکرد اسلامی به تربیت جنسی، برخی واقعیت های جامعه ایرانی...