تازه‌های کتابخانه


Your Brain at Work

Your Brain at Work

Strategies for overcoming distraction, regaining focus, and working smarter all day long In Your Brain at Work, Dr. David Rock goes inside Emily and Paul’s brains to see how they function as each attempts to sort, prioritize, organize, and act on the vast quantities of information they receive in one typical day. Dr. Rock is an expert on how the brain functions in a work setting.

مطالعه متن کامل

Brain Informatics

۱۵th International Conference, BI 2022 Padua, Italy, July 15–۱۷, ۲۰۲۲ Proceedings This book constitutes the refereed proceedings...


پژوهش در ذهن، مغز و تربیت

کتاب پژوهش در ذهن، مغز و تربیت منبعی سودمند و جذاب برای پژوهشگران، دانشجویان و دانشوران علاقه‌مند...


درباره علم شناختی

درباره علم شناختی، داستان شکل‌گیری انقلابی است که در تاریخ علم به انقلاب شناختی مشهور است و...


دین و مدل‌های فرهنگی

مباحثی در انسان‌شناسی شناختی و دین‌شناسی پدیده فرهنگ، زیرساخت تمام ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … است...


زندگی یک سفر است

پزشگی از تبار رنسانس نوین ادلمن را پزشگ دانشمند و شگفت‌آوری از «تبار رنسانس نوین» و سیاستگزاری...


مغز شناخت و رفتار مجموعه ششم

آن‌چه اینک پیش‌روی دارید، ششمین مجموعه از سلسله مقاله‌های «سمینارهای ادواری مطالعه مغز، شناخت و رفتار» همراه...