تازه‌های کتابخانه


کتاب دیدگاه هایی درباره انسانگرایی دیجیتال

کتاب دیدگاه هایی درباره انسانگرایی دیجیتال

کتاب دیدگاه هایی درباره انسانگرایی دیجیتال که توسط ۵۸ نفر از اساتید دانشگاه‌های مختلف جهان در قالب ۴۶ مقاله به نگارش در آمده و اخیرا توسط انتشارات اشپرینگر به صورت آزاد منتشر شده است حاوی مطالب جالبی در زمینه تحولات قابل پیش بینی از نظر انسانی در عصر دیجیتال است که مطالعه آن توصیه می‌شود. لینک مشاهده و دانلود کتاب: Perspectives on Digital Humanism

مطالعه متن کامل

کمک‌های اولیه روان‌شناختی

برای کاهش عوارض روانی حوادث و بلایا، مکانیسم‌های دفاعی سنتی مانند نگرش‌های جبرگرایانه و افکار رؤیاپردازانه، قابلیت...