تازه‌های کتابخانه


مرزهای آگاهی: شکل گیری زمان و واقعیت در عملکرد مغز

مرزهای آگاهی: شکل گیری زمان و واقعیت در عملکرد مغز

آیا جنین انسان رویاهایی دارد که برای عملکرد پس از تولد ضروری است؟ آیا احساسات منفی بیشتر در سمت چپ صورت بازتاب پیدا می کنند؟ پاسخ پوپل، متخصص علوم اعصاب، به هر دو سوال مثبت است. پوپل در کتاب حاضر تلاش می‌کند تا نشان دهد که ذهن ناهشیار، چه به آرای فروید معتقد باشیم چه نباشیم، وجود دارد. وی در فصل های کوتاه الگوهایی را در کلام و شعر جستجو می‌کند تا نشان دهد چطور ساعت زیستی فرد بر تجارب کاری، افسردگی، خواب، بیداری و بی حوصلگی او تاثیر می‌گذارد. او و همکارانش،...

مطالعه متن کامل

کمک‌های اولیه روان‌شناختی

برای کاهش عوارض روانی حوادث و بلایا، مکانیسم‌های دفاعی سنتی مانند نگرش‌های جبرگرایانه و افکار رؤیاپردازانه، قابلیت...