تازه‌های کتابخانه


خوددرمانی گام به گام افسردگی

خوددرمانی گام به گام افسردگی

در هزاره سوم میلادی، افسردگی، نوعی اختلال روانی رایج است که از آن به عنوان «سرماخوردگی روانی» یاد می‌شود و تخمین زده شده است که بیش از سیصد میلیون نفر در گروه‌های سنی گوناگون از آن رنج می‌برند. اکثر اشخاص افسرده با نشانه های افسردگی، مانند احساس غم و غصه، پرخاشگری، احساس خستگی و پوچی، وجود افکار منفی و ناتوانی در کسب شادی و لذت از زندگی آشنا هستند. در سال های اخیر، برای درمان افسردگی، روش های گوناگونی مطرح شده که هرکدام تاثیر قابل توجهی را در برداشته است، اما در میان...

مطالعه متن کامل

حقایق مغز

مغزت رو بشناس، خودت رو بشناس! کتاب حقایق مغز که توسط انجمن جهانی علوم اعصاب تهیه شده...


اصول نوروتئولوژی

نوروتئولوژی یا علوم اعصاب معنوی یک حیطه بین رشته ای جدید است که به بررسی زیربناهای عصبی...