تازه‌های کتابخانه


مغز: آنچه همگان باید بدانند

مغز: آنچه همگان باید بدانند

مغز، یکی از مهم‌ترین اعضای بدن ماست و بی‌گمان شناخت این اندام و سازوکار آن می‌تواند در نگهداری بهترش به ما کمک کند. برای همین است که تاکنون کتاب‌های متعددی برای آشنایی با این عضو پیچیده و شگفت انگیز بدن ما نوشته شده است و این تعداد آثار بیش از هرچیز اهمیت سالم نگه داشتن مغز را نشان می‌دهد. کتاب «مغز: آنچه همگان باید بدانند» نیز با همین هدف و به زبانی ساده نوشته شده تا خوانندگان غیرمتخصص نیز بتوانند آگاهی و دانشی مقدماتی درباره مغز خود را با دقیق ترین و به...

مطالعه متن کامل

نقاط کور بین ما

همه ما می‌خواهیم روابط مثبت، سازنده و اصیلی را با اعضای خانواده، دوستان، هم سن و سالان،...


مغز سخن چین

راما چاندران یکی از پیشگامان علم در عصر حاضر و دانشمند برجسته علوم اعصاب است. ریچارد داوکینز...