تازه‌های پژوهشی در علوم شناختی


انتشار نسخه جدید فصلنامه تازه‌های علوم شناختی: دوره ۲۵، شماره ۳

انتشار نسخه جدید فصلنامه تازه‌های علوم شناختی: دوره ۲۵، شماره ۳

نسخه جدید فصلنامه تازه‌های علوم شناختی ویژه فصل پاییز سال ۱۴۰۲ منتشر شد. شایان ذکر است این نشریه علمی پژوهشی، تنها مجله تخصصی علوم شناختی در کشور است. اولین شماره این فصلنامه در سال ۱۳۷۸ منتشر شده است، و از آن زمان به بستر مناسبی برای طرح دیدگاه‌ها و پژوهش‌های اساتید رشته‌های مرتبط با علوم‌ شناختی در ایران تبدیل شده است. لینک مشاهده محتوای نسخه پاییز ۱۴۰۲ فصلنامه تازه‌های علوم شناختی

مطالعه متن کامل

Cognitive warfare

China Gears Up for Cognitive Warfare Like the U.S. military, the PLA is working on wearable sensors...