تازه‌های پژوهشی در موسسه علوم شناختی


انتشار شماره تابستان فصلنامه تازه‌های علوم شناختی: دوره ۲۳، شماره 2

انتشار شماره تابستان فصلنامه تازه‌های علوم شناختی: دوره ۲۳، شماره ۲

شماره تابستان ۱۴۰۰ فصلنامه تازه‌های علوم شناختی منتشر شد. جهت مشاهده تارنمای فصنامه می‌توانید به نشانی www.icssjournal.ir مراجعه کنید. نشانی مشاهده محتوای نسخه تابستان ۱۴۰۰ فصلنامه تازه‌های علوم شناختی عنوان مقالات این شماره: الگوهای توجه بصری در اختلال طیف اتیسم تاثیر هدایت توجه اولیه بر محدودیت‌های توجهی مرکزی تکالیف دوگانه با سطوح دشواری متفاوت: یک مطالعه پتانسیل وابسته به رویداد مقایسه‌ پردازش اطلاعات اجتماعی بر اساس مدل شناختی اجتماعی کریک و داج در کودکان با و بدون اختلال بی‌نظمی خُلق اخلالگر بررسی نقش امواج مغزی در تمایز گذاری کودکان مبتلا به بیماری های...

مطالعه متن کامل