تازه‌های پژوهشی در علوم شناختی


هوش مصنوعی و امنیت ملی در اسرائیل

هوش مصنوعی و امنیت ملی در اسرائیل

هوش مصنوعی ( AI ) نام جامعی برای اطلاعات و سیستم های رایانه ای است که رفتارهای هوشمندانه ای از خود نشان می دهند یا بینش ها و اطلاعات جدیدی ایجاد می کنند. این یک زمینه تکنولوژیکی پیشگامانه است که می تواند در برنامه های مختلف با کارایی نسبی ، با هزینه مناسب و در مقیاس وسیع اجرا شود. این پیشرفت تکنولوژیکی بر بسیاری از زمینه ها از جمله امنیت ملی تأثیر می گذارد. برای اسرائیل هوش مصنوعی یک حوزه بسیار مهم است، زیرا اسرائیل در حال حاضر یکی از کشورهای پیشرو در...

مطالعه متن کامل