تازه‌های کتابخانه


Cognitive Film and Media Ethics

Cognitive Film and Media Ethics

Cognitive film and media theories have traditionally pursued descriptive rather than prescriptive goals: they tell us what our responses to screen media are rather than what they could be. Ethicists working in the cognitive tradition, such as Carl Plantinga, Murray Smith, Margrethe Bruun Vaage, and Noël Carroll, and phenomenologist- compatibilists, such as Jane Stadler and Robert Sinnerbrink, have effectively described how emotional responses to media’s provocations inform moral judgment.1 That is, cognitive media ethics has been, until now, a metaethical and descriptive rather than a normative enterprise, where metaethics addresses the various means...

مطالعه متن کامل

مذاکره با اشیا

هنر نظریه کنشگر- شبکه، که لاتور از مولفان اصلی آن است، برقراری تقارن بسیار عام میان انسان‌ها...


You Can Fix Your Brain

I want to talk to you about this exciting journey you are about to embark on. I...