تازه‌های کتابخانه


رشد تفکر کودکان

رشد تفکر کودکان

در این کتاب، نظریه‌ها و پژوهش‌های مهمی که به نحوه رشد تفکر می‌پردازند، بررسی می‌شود. نوسیندگان تاکید دارند ما انسان‌ها در درون زبان، تعامل اجتماعی و فرهنگ زندگی می‌کنیم، اما نسبت به این جنبه از حیات‌مان غفلت داریم. این کتاب به موضوعاتی مانند رشد شناختی، ارتباط خردسالی، زبان، رشد اجتماعی و رشد اخلاقی، می‌پردازد که معمولا به صورت جداگانه مورد توجه قرار می‌گیرند، اما نویسندگان معتقدند که آن‌ها به طور بنیادی به هم وابسته‌اند و باید با هم مورد مطالعه قرار گیرند. آنها استدلال می‌کنند که نمی‌توان تفکر را صرفا با تاکید بر...

مطالعه متن کامل

از تنیدگی تا آسیمگی

یکی از مشکلات روان‌شناختی که از شیوع بالایی برخوردار است و علیرغم درگیر نمودن روان انسان به...


ایجاد تغییر ۲

این کتاب راهنما برنامه خاصی از فعالیت و تحریک گروهی مناسب برای افراد مبتلا به دمانس را...


ایجاد تغییر ۱

طی سالیان متمادی کار با افراد کادر بیمارستانی، افراد مراقب مراکز سالمندان، پرستاران در منزل و افراد...


عواطف در سیاست بین الملل

نظریه پردازی در رشته روابط بین‌الملل از ابتدا با مفروض انگاشتن برتری عقلانیت بر عاطفه همراه بوده...