تازه‌های کتابخانه


مداخلات رفتاری در رفتار درمانی شناختی: راهنمای عملی کاربرد نظریه در عمل

مداخلات رفتاری در رفتار درمانی شناختی: راهنمای عملی کاربرد نظریه در عمل

کتاب مداخلات رفتاری در رفتار درمانی شناختی که توسط انجمن روان‌شناسی آمریکا در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است، یکی از معدود کتاب‌هایی است که مداخلات رفتاری مورد استفاده در CBT را به طور مفصل مورد بحث قرار داده است. علاوه بر این در این کتاب چگونگی انجام ارزیابی رفتاری و فرمول‌بندی موردی رفتاری به‌طور مفصل توضیح داده شده است. در تمامی فصول به‌همراه توضیحات مربوط به هر مداخله و مبانی نظری مربوط به آن، یک نمونه موردی نیز در انتهای فصل آورده شده و نحوه کاربرد آن مداخله در عمل را نشان داده...

مطالعه متن کامل

عصب روان‌شناسی مثبت‌گرا

کتاب نوروسایکولوژی مثبت توسط جان راندولف استاد نوروسایکولوژی بالینی دانشگاه دارتموت با رویکرد روان‌شناسی مثبت و تمرکز...


مغز شناخت و رفتار

آن‌چه اینک پیش‌روی دارید، ششمین مجموعه از سلسله مقاله‌های «سمینارهای ادواری مطالعه مغز، شناخت و رفتار» همراه...