تازه‌های کتابخانه


شناخت درمانی

شناخت درمانی

کتاب حاضر مروری کلی درباره سال‌های اولیه توسعه شناخت درمانی، وضعیت فعلی آن و همچنین پژوهش‌ها و کاربست‌های بالینی جدید این رویکرد درمانی ارائه می‌دهد. در این کتاب اشاره شده استکه مدل شناختی طی ۴۵ سال گذشته اصلاح و مورد آزمون قرار گرفته است و رویکردهای نوآورانه درمان شناختی رفتاری را که دربرگیرنده ذهن آگاهی، تصویرسازی ذهنی، مداخله‌های هیجان مدار و سایر راهبردها هستند، توصیف می‌کند. هر فصل این کتاب، که براساس جدیدترین پژوهش‌هاو کاربست‌های بالینی به قلم بزرگان این رویکرد به نگارش درآمده، به اختلال بالینی خاصی اختصاص دارد که شامل مفهوم...

مطالعه متن کامل

فکر کردن با تصاویر

این کتاب نوشته تمپل است که هم‌اکنون پروفسور و استاد علوم دامی در دانشگاه ایالتی کلرادو و...


پیوندگرایی و فلسفه علم

مسئله چیستی علم از دیرباز مورد توجه بسیاری از فیلسوفان قرار داشته و اکنون به معرفت‌هایی از...


معماری عصب محور

علوم اعصاب شناختی به نحوه کارکرد سیستم شناختی انسان از جهان پیرامون خود پرداخته و یافته‌های خود...


رشد تفکر کودکان

در این کتاب، نظریه‌ها و پژوهش‌های مهمی که به نحوه رشد تفکر می‌پردازند، بررسی می‌شود. نوسیندگان تاکید...


از تنیدگی تا آسیمگی

یکی از مشکلات روان‌شناختی که از شیوع بالایی برخوردار است و علیرغم درگیر نمودن روان انسان به...


ایجاد تغییر ۲

این کتاب راهنما برنامه خاصی از فعالیت و تحریک گروهی مناسب برای افراد مبتلا به دمانس را...