تازه‌های کتابخانه


شناخت اجتماعی از مغزها تا فرهنگ

شناخت اجتماعی از مغزها تا فرهنگ

مردم چگونه یکدیگر را درک می‌کنند؟ مردم چگونه خودشان را می‌فهمند؟ شناخت اجتماعی در تلاش است تا به بنیادی‌ترین مسائل بپردازد. در این بستر به این موضوع پرداخته می‌شود که چرا دیگران صرفا «شی» قابل درک شدن نیستند و افزون بر این جهان اجتماعی چطور چشم‌اندازهای پیچیده‌ای در مورد خویشتن و دیگران به ما می‌دهد. عنوان فرعی کتاب یعنی «از مغزها تا فرهنگ» نشان می‌دهد چگونه شناخت اجتماعی در مسیر خود و از ابتدای ظهورش تاکنون به منزله یک حوزه پژوهشی پویا و آینده‌نگر در روان‌شناسی اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود. این کتاب...

مطالعه متن کامل

شناخت درمانی

کتاب حاضر مروری کلی درباره سال‌های اولیه توسعه شناخت درمانی، وضعیت فعلی آن و همچنین پژوهش‌ها و...


فکر کردن با تصاویر

این کتاب نوشته تمپل است که هم‌اکنون پروفسور و استاد علوم دامی در دانشگاه ایالتی کلرادو و...


پیوندگرایی و فلسفه علم

مسئله چیستی علم از دیرباز مورد توجه بسیاری از فیلسوفان قرار داشته و اکنون به معرفت‌هایی از...


معماری عصب محور

علوم اعصاب شناختی به نحوه کارکرد سیستم شناختی انسان از جهان پیرامون خود پرداخته و یافته‌های خود...


رشد تفکر کودکان

در این کتاب، نظریه‌ها و پژوهش‌های مهمی که به نحوه رشد تفکر می‌پردازند، بررسی می‌شود. نوسیندگان تاکید...