تازه‌های کتابخانه


ایجاد تغییر 1

ایجاد تغییر ۱

طی سالیان متمادی کار با افراد کادر بیمارستانی، افراد مراقب مراکز سالمندان، پرستاران در منزل و افراد مراکز نگهداری روزانه، با بسیاری از پرستاران و مراقبان برخورد کرده‌ام که دوست دارند تغییری در شرایط بیمار ایجاد کنند. آنها می‌خواهند کیفیت زندگی افراد مبتلا به دمانسی که با آنها کار می‌کنند را بهبود بخشند. همچنین تمایل دارند تا دوره‌های طولانی عدم فعالیت را که متاسفانه ویژگی رایج بسیاری از مراکز است را کاهش دهند. آنها می‌خواهند افراد مبتلا به دمانسی که افت داشته و بی تفاوت شده‌اند را به فعالیت وا دارند. آنها می...

مطالعه متن کامل

عواطف در سیاست بین الملل

نظریه پردازی در رشته روابط بین‌الملل از ابتدا با مفروض انگاشتن برتری عقلانیت بر عاطفه همراه بوده...


مغز شما هنگام کار

این کتاب جذاب، با زبان ساده، پژوهش‌هایی شگفت انگیز، درباره عملکرد مغز، محدودیت‌ها و ظرفیت آن، ارائه...


The Neuroscience of Addiction

This book has been written to fill a void in the areas of behavioral neuroscience and neuropsychopharmacology....