اخبار و اطلاعیه‌ها


علوم اعصاب شناختی از رویکرد تا کاربرد

علوم اعصاب شناختی از رویکرد تا کاربرد

کتاب حاضر با هدف آشنا نمودن دانشجویان مختلف در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و عموم مردم علاقه مند به شناخت و علوم اعصاب شناختی تهیه شده است. شناخت را می توان به نوعی کلیه فرآیندهای ذهنی ناشی از عملکرد مغز از جمله توجه، تمرکز، ادراک، حافظه، بازشناسی، تصویرسازی ذهنی، استدلال، قضاوت، حل مسئله، تصمیم گیری، تفکر و توانایی یادگیری و به کار بردن زبان تعریف نمود. به علاوه رشته هایی از جمله هوش مصنوعی و مدل سازی کامپیوتری نیز وارد حوزه شناخت شده و پیشرفت های قابل توجهی را امکانپذیر نموده اند....

مطالعه متن کامل

حقایق مغز

مغزت رو بشناس، خودت رو بشناس! کتاب حقایق مغز که توسط انجمن جهانی علوم اعصاب تهیه شده...


اصول نوروتئولوژی

نوروتئولوژی یا علوم اعصاب معنوی یک حیطه بین رشته ای جدید است که به بررسی زیربناهای عصبی...