اخبار و اطلاعیه‌ها


هجدهمین فصلنامه مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی انتشار یافت

هجدهمین فصلنامه مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی انتشار یافت

هجدهمین فصلنامه علمی، آموزشی و خبری مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی با معرفی اولین بازی شناختی ویژه بزرگسالان ( چلچلی) ، گزارش هایی درخصوص ایجاد آزمایشگاه های تازه تاسیس علوم شناختی در کشور و انجمن های دانشجویی مغز و شناخت به همراه مطالب و موضوعات متنوع دیگردرحوزه های دانش علوم شناختی انتشار یافت. در شماره جدید این فصلنامه سی و چهار صفحه ای ، مصاحبه های متعددی با اساتید و و محققان در زمینه های مختلف در حوزه دانش علوم شناختی و نیز گزارشی ویژه در ارتباط...

مطالعه متن کامل