اخبار و اطلاعیه‌ها


تکمیل مراحل ثبت نام و پرداخت  شهریه متغیر نیمسال اول 1401-1400 تا تاریخ "حذف و اضافه" امکان پذیر است

تکمیل مراحل ثبت نام و پرداخت شهریه متغیر نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تا تاریخ “حذف و اضافه” امکان پذیر است

دانشجویان ورودی سال های ۱۳۹۹ و ماقبل موسسه آموزش عالی علوم شناختی فرصت دارند تا تاریخ  ۱۸ مهر ماه، مراحل ثبت نام و انتخاب واحد و پرداخت کامل شهریه نیمسال پاییزی خود را تکمیل کنند. دانشجویان می­توانند جهت ثبت نام و انتخاب واحد و همزمان پرداخت شهریه ثابت و بدهی احتمالی پیشین خود تا قبل از پایان روز شبنه ۲۷ شهریور ماه اقدام نمایند. سپس واحدهای درسی خود را انتخاب و تا تاریخ “حذف و اضافه” (۱۱ تا ۱۸ مهر) شهریه متغیر خود را پرداخت و بدین ترتیب دانشجوی موسسه شناخته شوند. بنابراین،...

مطالعه متن کامل

دریافت کارت دانشجویی

آن تعداد از دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۹ موسسه آموزش عالی علوم شناختی که تا کنون موفق به...