اخبار و اطلاعیه‌ها


نشست سیزدهم انجمن علمی طراحی و خلاقیت

نشست سیزدهم انجمن علمی طراحی و خلاقیت

طراحی ­شناختی عبارتند از فهمیدن انسان یا درک سطوح شناختی در انسان و بکار بردن این توانایی­ ها در خصوص بهتر کردن ارتباط انسان با محیط، محصول، خدمات، سیستم ­ها، و … که با آن درگیر است، معرفی کرد. همه ­ی وظایف طراحان شناختی در راستای بکار بردن این دانش برای مزیت انسان­ ها و برقراری پل ارتباطی میان انسان و پیشرفت اجتناب­ ناپذیر تکنولوژی است. طراحی شناختی استفاده از بینش­های طراحی، علوم اعصاب و روانشناسی شناختی تؤامان در ایجاد طرح های مؤثرتر است. روانشناسی شناختی و علوم اعصاب در راستای پاسخگویی به...

مطالعه متن کامل