اخبار و اطلاعیه‌ها


شیوه نامه ارزشیابی مقالات برگرفته از رساله دانشجوی دکتری تخصصی

شیوه نامه ارزشیابی مقالات برگرفته از رساله دانشجوی دکتری تخصصی

مقدمه: این دستورالعمل با توجه آیین نامه آموزشی دوره دکتری (PhD) مصوب شهریور ماه سال  ۱۳۹۹ و در راستای تبیین شرایط کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری موسسه آموزش عالی علوم شناختی تدوین و تصویب شده و برای همه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶ به بعد لازم الاجراست. ماده ۱: شرایط مقاله قابل قبول برای دفاع ارائه نسخه چاپ شده و یا برگه اعلام پذیرش حداقل یک مقاله علمی برگرفته از رساله دکتری تخصصی  دانشحو ، از شرایط لازم جهت بررسی درخواست دانشجو برای دفاع از  رساله دکتری است. تبصره ۱: گواهی پذیرش مقاله...

مطالعه متن کامل