اخبار و اطلاعیه‌ها


فیلم از جلسات سمینار علوم اعصاب شناختی

فیلم از جلسات سمینار علوم اعصاب شناختی

نسخه ضبط شده از سمینار علوم اعصاب شناختی برای علاقمندان در صفحه تلگرام موسسه آموزش عالی علوم شناختی به نشانی https://t.me/icssir  قابل دسترسی است. سمینار علوم اعصاب شناختی روز جمعه اول بهمن به مدت ۵ ساعت با بحث و تبادل نظر استادان و دانشجویان پیرامون موضوعات گوناگون در حوزه علوم اعصاب شناختی برگزار شد. مفاهیم پایه ای از قبیل نقش نوروترانسمیتر ها در مغز تا سطوح بالای شناختی نظیر آگاهی و تصمیم گیری، نقش قشر مغز در تصمیم گیری، اهداف و کنش ها، شناخت اجتماعی، و احساسات و مفهوم آگاهی درعلوم شناختی از...

مطالعه متن کامل

نشست علمی هفته

موضوع: آسیب پذیری سطوح مختلف زبان در انواع اختلالات ارتباطی –شناختی – سخنرانان: دکتر زهرا سادات قریشی...