اخبار و اطلاعیه‌ها


حمایت از طرح های پژوهشی مختلف مرتبط با حوزه علوم شناختی

حمایت از طرح های پژوهشی مختلف مرتبط با حوزه علوم شناختی

ستاد توسعه علوم و فنآوری های شناختی  در راستای برنامه های حمایت از طرح های پژوهشی مرتبط با علوم شناختی برنامه حمایتی خود از چند طرح پژوهشی اعلام کرده است. حمایت از طرح های پژوهشی ترکیبی از چند پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری که در جهت رسیدن به یک هدف مشترک و مشخص در حوزه شناختی باشند از جمله طرح های مورد حمایت ستاد است. هدف ستادتوسعه علوم شناختی از این طرح های پژوهشی(موسوم به طرح های دسته ج) کمک به تشکیل هسته های تحقیقاتی در حوزه شناختی است که هر...

مطالعه متن کامل