اخبار و اطلاعیه‌ها


نشست نهم انجمن علمی طراحی شناختی

نشست نهم انجمن علمی طراحی شناختی

طراحی تجربه کاربر (UX)،  ‏فرآیندی است که طراح یا تیم‌های طراحی از آن برای خلق محصولاتی و خدماتی استفاده می‌کنند که تجربیات معنی‌دار و مرتبط را برای کاربران فراهم می‌کنند. این شامل طراحی کل فرآیند یکپارچه‌‌سازی محصول، از جمله جنبه‌های برندینگ، طراحی، قابلیت استفاده و عملکرد است. طراحان UX در نظر می‌گیرند که کاربر چرا، با چه انگیزه ­ای و چگونه از محصول استفاده می‌کنند. طراحان شناختی بعنوان یکی خالقین محصولات، خدمات و تجربیات قادرند که بعنوان پژوهشگر و کنشگر طراحی تجربه در تیم­های طراحی حضور داشته باشند. این طراحان با تکیه بر...

مطالعه متن کامل

نشست علمی هفته

در این نشست، ابتدا به معرفی طرح‌های برگزیده فراخوان ملی  ” شناخت و تحلیل گفتمان و رفتار...