اخبار و اطلاعیه‌ها


مهلت ثبت نام قطعی و تحویل اصل مدارک تحصیلی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ورودی 1400

مهلت ثبت نام قطعی و تحویل اصل مدارک تحصیلی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰

دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۰ موسسه آموزش عالی علوم شناختی برای ثبت نام قطعی، تکمیل پرونده آموزشی و دریافت کارت دانشجویی می بایست نسخه های اصلی و یک برگ روگرفت از کلیه مدارک زیر را با مراجعه حضوری به موسسه از روز یک شنبه ۱۰ تا  روز یک شنبه ۲۴ بهمن ماه به دفتر آموزش ارائه نمایند. مراجعه حضوری دانشجو برای ارائه و  راستی ­آزمایی مدارک الزامی است. ثبت نام برخط  پذیرفته شدگان  دوره کارشناسی ارشد موسسه به صورت مشروط بوده است. مراجعه نکردن حضوری برای ارائه اصل مدارک در...

مطالعه متن کامل

نشست علمی هفته

موضوع: آسیب پذیری سطوح مختلف زبان در انواع اختلالات ارتباطی –شناختی – سخنرانان: دکتر زهرا سادات قریشی...