اخبار و اطلاعیه‌ها


رعایت الزامی دستورالعمل های وزارت بهداشت برای مبارزه با بیماری کووید-19

رعایت الزامی دستورالعمل های وزارت بهداشت برای مبارزه با بیماری کووید-۱۹

بر اساس تازه ترین دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، ارائه مدرک انجام واکسیناسیون کامل نمام استادان، کارکنان و دانشجویان در کلیه مقاطع برای ورود به موسسه الزامی است. همه کارکنان، استادان و دانشجویان مشمول این دستورالعمل اعم از دائم، موقت، پاره وقت و فصلی یا افرادی که تازه استخدام شده اند باید نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام نمایند. موسسه آموزش عالی علوم شناختی موظف به اجرای کامل مواد این دستورالعمل از جمله  کنترل وضعیت واکسیناسیون همه افرادی است که به نحوی وارد محوطه موسسه می شوند. بنا بر این...

مطالعه متن کامل

هفته آگاهی از مغز

“هفته‌ی آگاهی از مغز” یک کمپین جهانی برای ایجاد، ارتقای علاقه‌مندی عمومی و حمایت از پژوهش ­های...