آزمون پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی از ۱۱ تیر ماه شروع می شود

آزمون پایانی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی موسسه  آموزش عالی علوم شناختی به صورت حضوری از روز یکشنبه ۱۱ تیر ماه آغاز می شود.

تکمیل فرم ارزشیابی کلاس های درس برای دریافت کارت شرکت در جلسات آزمون الزامی است و دانشجویان بدون دریافت کارت شرکت در ازمون اجازه شرکت درجلسه آزمون را نخواهند داشت.

کلیه نظرات مندرج دانشجویان در برگه های ارزشیابی کاملا خصوصی نگهداری و بررسی می شود. نام یا مشخصات دانشجوی تکمیل کننده برگه به هیچ وجه ثبت یا ذخیره نمی شود و قابل شناسائی نخواهد بود. دقت هر چه بیشتر در تکمیل برگه های ارزشیابی به بهبود برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی موسسه کمک خواهد کرد.

دانشجویان می توانند برگه شرکت در آزمون را از روز پنج شنبه ۲۵ خرداد ماه تا پایان روز شنبه ۱۰ تیر ماه از سامانه دریافت نمایند.

برای دریافت کارت شرکت در آزمون می بایست به ۱- سامانه آموزشی ۲ – امور آموزشی و ۳ – کارت امتحان مراجعه شود.