ارزیابی جامع دوره های دکتری تخصصی موسسه در بهمن ماه برگزار می شود

 

ارزیابی جامع کتبی دانشجویان واجد شرایط دوره های دکتری تخصصی موسسه اموزش عالی علوم شناختی در روز دو شنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود. تاریخ ارزیابی جامع شفاهی متعاقبا اعلام خواهد شد.

دانشجویان واجد شرایط که تمایل دارند در ارزیابی جامع شرکت کنند ضروری است در بازه زمانی ۵ تا ۱۲ بهمن ماه نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه آموزشی اقدام نمایند. راهنمای ثبت درخواست در پایان اطلاعیه درج شده است.

دانشجویان دوره دکتری تخصصی پس از اتمام دوره آموزشی و از نیمسال چهارم بایستی در ارزیابی جامع شرکت نمایند. مدت مجاز مرحله آموزشی تا پایان ارزیابی امتحان جامع چهار نیمسال تحصیلی است. دانشجو در صورت آمادگی نداشتن برای شرکت و یا قبول نشدن در اولین ارزیابی جامع تنها یکبار دیگر و در نیمسال پنجم  مجاز به شرکت در ارزیابی بعدی است.

ارزیابی جامع شامل ارزیابی کتبی و شفاهی است ارزیابی کتبی شامل درس های اصلی به پیشنهاد مدیرگروه و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی است . ارزیابی شفاهی بر اساس: ۱ –  مصاحبه درباره محتوای درس های آموزشی ۲- قدرت بیان و تحلیل مباحث علمی محاسبه می شود. قبولی ‌در‌ارزیابی ‌جامع،‌ منوط‌ به‌کسب ‌میانگین ‌کل‌ حداقل‌۱۶ و‌ نمره‌حداقل‌۱۴در‌هردرس است.‌در‌صورت‌بدست نیاوردن میانگین‌ ۱۶، دانشجوی می بایست در نوبت بعدی آزمون جامع شرکت نماید.  همچنین ‌اگر در ارزیابی جامع  ‌نمره ‌میانگین ‌کل ‌۱۶ ‌احراز شود، ولی نمره آزمون درسی کمتر از ۱۴ باشد  ‌دانشجو ‌موظف ‌به ‌شرکت ‌مجدد ‌در‌ آزمون همان درس خواهد بود.

 

شرایط لازم برای شرکت در ارزیابی جامع :

 

  •  گذراندن ۱۸ واحد درسی و کسب نمره قبولی؛
  •  دارا بودن مدرک زبان مورد تایید؛
  •  تکمیل بودن پرونده آموزشی.
  • تکمیل بودن کلیه مراحل ثبت نام در نیمسال تحصیلی.

 

حداقل نمره زبان خارجی مورد قبول

 Tofel Computer Based= 180

(Academic)=5.5

Tofel Paper Based=500

Tofel IBT=64

Tolimo=500 IELTS

MCHE (MSRT)= 50

UTEPT=60

MHLE=50

TELP=50

آزمون زبان دانشگاه فردوسی مشهد

KELT=60                        

آزمون زبان دانشگاه خوارزمی          

 

 

  • مواد درسی برای ارزیابی کتبی جامع:

 

رشته

مواد درسی

علوم شناختی – روانشناسی -شناخت اجتماعی

*روانشناسی شناختی پیشرفته

*روش های سنجش و ارزیابی ۱

*روش های سنجش و ارزیابی ۲

علوم شناختی – روانشناسی شناختی

*روانشناسی شناختی پیشرفته

*روش های سنجش و ارزیابی ۱

*روش های سنجش و ارزیابی ۲

علوم اعصاب شناختی –مغز و شناخت

*نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

*علوم اعصاب شناختی

*نوروپسیکوفارماکولوژی

*نوروبیولوژی حافظه و یادگیری

علوم شناختی -مدلسازی شناختی

*بازشناسی الگو

*تخمین و شناسایی سیستم ها

*روانشناسی شناختی – روانشناسی شناختی ،روانشناسی شناختی پیشرفته ۱ و ۲

*روش های سنجش و ارزیابی شناختی

توجه: دانشجویان می توانند بین دو درس بازشناسی الگو و تخمین و شناسائی سیستم ها به دلخواه یکی را انتخاب نمایند.

علوم شناختی -زبانشناسی

*زبانشناسی

*علوم اعصاب شناختی زبان

*استعاره تلفیق و شناخت

علوم اعصاب شناختی –رایانش و هوش مصنوعی

*مباحث ویژه (نورو ایمیجینگ)

*علوم اعصاب شناختی

*نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

*پردازش سیگنال

*تخمین و شناسایی سیستم ها

توجه : دانشجویان می توانند بین دو درس پردازش سیگنال و تخمین و شناسائی سیستم ها به دلخواه یکی را انتخاب نمایند

 

راهنمای ثبت درخواست:

 

فرصت ثبت درخواست شرکت در آزمون جامع بهمن ماه  ۱۴۰۲ از تاریخ ۵ بهمن لغایت ۱۲ بهمن ماه  ۱۴۰۲می باشد. برای ثبت درخواست  و بارگذاری ۱- خلاصه پیشنهاده  (پروپزال) و ۲مدرک زبان خارجی در سامانه آموزشی از طریق ۱- گزینه  “مکاتبات اداری”، ۲گزینه “فرم های درخواست”، ۳- گزینه “آزمون جامع”، ۴- صفحه “سامانه درخواست ازمون جامع”، ۵-  گزینه “ارزیابی جامع آموزشی – پژوهشی (آزمون جامع) مقطع دکتری تخصصی”  (مطابق راهنمای مندرج در سامانه) اقدام نمایید. پس از اتمام گردش کار ثبت درخواست، از گزینه ” متن نامه “کارت ورود به جلسه را اخذ نمایید.

متن خلاصه شرح پیشنهاده نباید از سه صفحه بیشتر باشد. موسسه نسبت به استعلام مدرک زبان خارجی از مرکز صادر کننده آن اقدام خواهد کرد.