ارزیابی جامع دوره های دکتری تخصصی موسسه در شهریور ماه برگزار می شود

ارزیابی جامع کتبی دانشجویان واجد شرایط دوره های دکتری تخصصی موسسه اموزش عالی علوم شناختی در روز دو شنبه ۷ شهریور۱۴۰۱ برگزار می شود. تاریخ ارزیابی جامع شفاهی متعاقبا اعلام خواهد شد. دانشجویان واجد شرایط که تمایل به شرکت در ارزیابی جامع را دارند ضروری است نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری ۱- خلاصه شرح پیشنهاده (پروپزال) خود در سه صفحه  و ۲- مدرک زبان خارجی خود، از تاریخ  ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ لغایت ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱ در سامانه آموزشی اقدام نمایند. موسسه نسبت به استعلام مدرک زبان خارجی از مرکز صادر کننده آن اقدام خواهد کرد.

دانشجویان دوره دکتری تخصصی پس از اتمام دوره آموزشی و از نیمسال چهارم بایستی در ارزیابی جامع شرکت نمایند. مدت مجاز مرحله آموزشی تا پایان ارزیابی امتحان جامع چهار نیمسال تحصیلی است. دانشجو در صورت آمادگی نداشتن برای شرکت و یا قبول نشدن در اولین ارزیابی جامع تنها یکبار دیگر و در نیمسال پنجم  مجاز به شرکت در ارزیابی بعدی است.

ارزیابی جامع شامل ارزیابی کتبی و شفاهی است ارزیابی کتبی شامل درس های اصلی به پیشنهاد مدیرگروه و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی است . ارزیابی شفاهی بر اساس: ۱- مصاحبه درباره محتوای درس های آموزشی ۲- قدرت بیان و تحلیل مباحث علمی محاسبه می شود. قبولی ‌در‌ارزیابی ‌جامع،‌ منوط‌ به‌کسب ‌میانگین ‌کل‌ حداقل ‌۱۶ و‌ نمره‌حداقل‌۱۴در‌هردرس است.‌در‌صورت‌عدم‌ کسب‌ میانگین‌ ۱۶، ‌ارزیابی ‌جامع ‌تکرار ‌خواهد ‌شد. ‌اگر ‌نمره ‌میانگین ‌کل ‌۱۶ در‌ ارزیابی ‌جامع ‌احراز ‌شده ‌باشد، ‌دانشجو ‌موظف ‌به ‌شرکت ‌مجدد ‌در‌ امتحان ‌درسی ‌خواهد‌بود‌ که‌ نمره‌ کسب شده در‌آنها‌کمتر‌از‌۱۴ است.

 

  • شرایط لازم برای شرکت در ارزیابی جامع :
  • -گذراندن ۱۸ واحد درسی و کسب نمره قبولی
  • -دارا بودن مدرک زبان مورد تایید
  • -تکمیل بودن پرونده آموزشی

 

  • حداقل نمره زبان خارجی مورد قبول :

Tofel Computer Based= 180

(Academic)=5.5

Tofel Paper Based=500

Tofel IBT=64

Tolimo=500 IELTS

MCHE (MSRT)= 50

UTEPT=60

MHLE=50

TELP=50

آزمون زبان دانشگاه فردوسی مشهد

KELT=60

آزمون زبان دانشگاه خوارزمی

 

  • مواد درسی برای ارزیابی کتبی جامع:

رشته

مواد درسی

روانشناسی شناختی

 شناخت اجتماعی

* روانشناسی شناختی پیشرفت

* روش های سنجش و ارزیابی ۱

* روش های سنجش و ارزیابی ۲

علوم شناختی

روانشناسی شناختی

* روانشناسی شناختی پیشرفته

* روش های سنجش و ارزیابی ۱

* روش های سنجش و ارزیابی ۲

علوم اعصاب شناختی –

مغز و شناخت

* نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

* علوم اعصاب شناختی

* نوروپسیکوفارماکولوژی

 *نوروبیولوژی حافظه و یادگیری

مدلسازی شناختی

*بازشناسی الگو

*تخمین و شناسایی سیستم ها

* روانشناسی شناختی – روانشناسی شناختی ،

روانشناسی شناختی پیشرفته ۱ و ۲

*روش های سنجش و ارزیابی شناختی

توجه : دانشجویان می توانند بین دو درس بازشناسی الگو و تخمین و شناسائی سیستم ها به دلخواه یکی را انتخاب نمایند.

علوم شناختی

 زبانشناسی

* زبانشناسی

* علوم اعصاب شناختی زبان

* استعاره تلفیق و شناخت

علوم اعصاب شناختی –

رایانش و هوش مصنوعی

* مباحث ویژه (نورو ایمیجینگ)

* علوم اعصاب شناختی

* نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

*تخمین و شناسایی سیستم ها

 

راهنمای ثبت درخواست :

فرصت ثبت درخواست شرکت در آزمون جامع شهریور ماه ۱۴۰۱ از تاریخ ۳۰تیرماه  لغایت ۲۰ مردادماه  ۱۴۰۱ می باشد. برای ثبت درخواست  و بارگذاری ۱- خلاصه پیشنهاده  (پروپزال) و ۲- مدرک زبان خارجی در سامانه آموزشی از طریق ۱- گزینه  “مکاتبات اداری”، ۲- گزینه “فرم های درخواست”، ۳- گزینه “آزمون جامع”، ۴- صفحه “سامانه درخواست ازمون جامع”، ۵-  گزینه “ارزیابی جامع آموزشی – پژوهشی مقطع دکتری”  (مطابق راهنمای مندرج در سامانه) اقدام نمایید. پس از اتمام گردش کار درخواست، از گزینه ” متن نامه “کارت ورود به جلسه را اخذ نمایید.

مطالب مرتبط