اطلاعیه برگزاری انتخابات نخستین دوره‌ی شورای صنفی دانشجویان

با استعانت از خداوند متعال، نخستین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان موسسه به شرح زیر برگزار میشود:

تاریخ برگزاری:

به منظور تسهیل شرکت اکثریت دانشجویان، انتخابات در چند روز به تاریخهای زیر برگزار می شود:

چهارشنبه ۴ بهمن ماه  و سه شنبه ۱۰ بهمن تا پنج شنبه ۱۲ بهمن ماه

محل برگزاری:

واحد آموزش واقع در طبقه دوم ساختمان اداری

نحوه تبلیغات:

دوره‌ی تبلیغات از تاریخ ۲۸ دی تا پایان ۳ بهمن تعیین شده است

نامزدها می توانند توانایی ها، ویژگیهای و برنامه‌های خود را در دوره‌ی تبلیغات از طریق گفتگوی رو در رو، ارایه‌ی تراکت، یا روشهای مجازی به دانشجویان معرفی کنند.

هر یک از نامزدها می توانند تنها یک برگ پوستر در قطع  A4   تهیه کنند و به واحد آموزش موسسه تحویل دهند که در محل مشخص شده در ساختمان آموزشی نصب خواهد شد.

نحوه رای دهی:

کلیه دانشجویان می توانند با دردست داشتن کارت دانشجویی به واحد آموزش موسسه مراجعه کنند و اسامی نامزدهای مورد نظر خود را در تعرفه های رای آماده شده بنویسند و به صندوق بیاندازند.

هر دانشجو می تواند به حداکثر سه نفر از کاندیداها رای دهد که به مدت یکسال انتخاب خواهند شد.

اسامی کاندیداها:

اسامی کاندیداهای شورای صنفی به شرح زیر است:

نام

مقطع

گرایش تحصیلی

بسطامی – مهسا

کارشناسی ارشد

روانشناسی شناختی

دفتری – هستی

کارشناسی ارشد

روانشناسی شناختی

فلک دین – علیرضا

کارشناسی ارشد

ذهن مغز و تربیت

کرامتی – دلارام

کارشناسی ارشد

توانبخشی

کمانی – سیده پریا

کارشناسی ارشد

روانشناسی شناختی

مقسمی – حانیه

کارشناسی ارشد

توانبخشی

 

از همه‌ی دانشجویان عزیز دعوت می‌کنیم که با مشارکت در این انتخابات به تشکیل شورایی قوی کمک کنند.

 

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی علوم شناختی