اعطای نشان عالی دانش به دکتر سید کمال خرازی

دکتر سید کمال خرازی، رییس هیات های موسس و امنای موسسه آموزش عالی علوم شناختی و استاد دانشگاه تهران امروز یکشنبه، به عنوان یکی از ۱۱ استاد برگزیده  کشور نشان عالی دانش دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران را دریافت کرد. در دومین آیین اعطای نشان عالی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران نشان عالی دانش بر سینه هر یک از ۱۱ استاد برگزیده نصب شد.

این نشانی علمی است که توسط دانشگاه مرجع و نماد آموزش عالی اعطا می شود. ملاحظات سیاسی در امر انتخاب استادان برگزیده و اعطای نشان به ایشان در نظر گرفته نمی شود.

 

 

در کنار دکتر سید کمال خرازی، استادان جواد فیض، محمدعلی آذرشب، باقر ساروخانی، علی‌اکبر صبوری، سید حمیدرضا صادقی، یحیی عقیقی، علی خیرالدین، محمدرضا حافظی، محمدرضا واعظ مهدوی و علی‌اکبر صالحی به عنوان ۱۱ برگزیده دومین آئین اعطای نشان عالی دانش شناخته شدند.

از جمله شاخص‌ها برای اعطای نشان عالی دانش، حرکت استاد در مرزهای دانش، کمک به گفتمان علمی کشور در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی، کمک به تحقق چشم انداز ۱۴۰۴، کمک به تحقق سند تحول و نقشه جامع علمی کشور، کوشش در جهت معرفی کشور در سطح بین‌الملل، توان شبکه سازی در علم و ایجاد انگیزه هم افزایی در دانشمندان دیگر، جامعه‌نگری برگزیده و توجه به نیازهای اساسی جامعه، شاگردپروری و توجه به جنبه های فرهنگی و تربیتی دانشجویان، ایجاد و توسعه فضا و بستر کارآفرینی، نوآوری علمی و فناوری، همکاری و مشارکت موثر با دانشمندان موفق در داخل و خارج کشور و داشتن شخصیت وارسته، متین و مورد وثوق استادان و دانشجویان است.

بر اساس این شاخص ها ضوابط کمی از قبیل: عضویت در هیات علمی یکی از دانشگاه های کشور، داشتن اثر یا آثار نوآورانه برجسته علمی، پژوهشی و فناوری در سطح ملی و بین المللی در مرزهای دانش و همچنین ایجاد موج نو، دارا بودن جایزه بزرگ بین المللی در زمینه‌های علمی فناوری و پژوهشی در رشته مورد نظر

 

 

استاد، داشتن شهرت جهانی و منطقه‌ای در زمینه علمی و فناوری، دارا بودن اثر یا آثار علمی فناوری و پژوهشی مرتبط با رشته استاد، تاسیس و هدایت شرکت های دانش بنیان در گستره ملی برای انتخاب استاد دریافت کننده نشان عالی دانش در نظر گرفته می شود. دکتر سید کمال خرازی استاد تمام دانشگاه تهران در رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و معرف و مروج حوزه بین‌رشته‌ای علوم و فناوری‌های شناختی در ایران و اولین دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی است. مؤسس پژوهشکده علوم شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی و موسسه مطالعات علوم شناختی، عضو هیات ‌امنای آزمایشگاه نقشه‌برداری مغز و مسئول کمیته علوم شناختی در وزارت علوم از دیگر سوابق ایشان است