امروز ما فردای فرزندان ما

دانش افزایی مستمر معلمان در حین فعالیت تربیتی و برگزاری دوره های آموزشی اثربخش برای خانواده، موجب می‌گردد که مربیان و خانواده ها در کسب دانش تربیتی و به کاربستن آن، همراه و همگام با یکدیگر اقدام کنند.

موسسه مطالعات تعالی نسل (متن) با دسترسی به بیش از شش دهه تجربه زنده و رشد یابنده مدارس اسلامی، محتوای برخی از این جلسات را با یادآوری این نکته منتشر می کند که دانش تربیتی هر مدرسه محصول شرایط خاص همان محیط است و قابلیت الهام گیری برای اجرا در مراکز دیگر را خواهد داشت.

 

«امروز ما فردای فرزندان ما»  از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط محمود جوهری نگارش شده است. و انتشارات خسرو خوبان در سال ۱۳۹۷ این کتاب را منتشر کرده است.