انتشار فیلم سخنرانی های دهمین همایش علوم شناختی

فیلم سخنرانی های ایراد شده در تعدادی از نشست های تخصصی دهمین همایش بین المللی علوم شناختی (ICCS 2024) هر یک در نشانی های زیر در صفحه آپارات برای علاقمندان قابل دسترسی  است.  انتشار فیلم های جداگانه سایر نشست های تخصصی و سخنرانی های عمومی در دهمین همایش نیز برای علاقمندان ارائه خواهد شد.

موسسه اموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی علوم شناختی دهمین همایش بین المللی علوم شناختی خود را با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس از ۲۶ تا ۲۸ اردیبهشت برگزار کرد. متن چکیده کلیه سخنرانی ها ی ایراد شده در همایش نیز از درگاه اینترنتی همایش به نشانی iccs.icss.ac.ir قابل دسترسی است.

 

نشست تخصصی زبانشناسی شناختی نظریه ها و کاربردها

( دهمین همایش بین المللی علوم شناختی – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳)

https://www.aparat.com/v/izib3lw                  ۱-دکتر سپیده عبدالکریمی

https://www.aparat.com/v/xdbcd5z                ۲-دکتر فاطمه بهرامی

 

نشست تخصصی با عنوان فرهنگ و شناخت

(دهمین همایش بین المللی علوم شناختی – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳)

https://www.aparat.com/v/ohu6t3j                 ۱-دکتر جواد حاتمی

https://www.aparat.com/v/muhh3c4               ۲-دکتر محمد عطاری

https://www.aparat.com/v/sai8603                 ۳-دکتر حسن شریفیان

https://www.aparat.com/v/iia6205                 ۴-دکتر عباس ذبیح زاده

 

نشست تخصصی اعتیاد و نوروساینس

(دهمین همایش بین المللی علوم شناختی – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳)

https://www.aparat.com/v/xdiyjsm                ۱-دکتر رضا خسروآبادی

https://www.aparat.com/v/zqvck4p                ۲- دکتر تارا رضاپو

https://www.aparat.com/v/cvt520s                ۳-کترامیر حسین بتولی

 

نشست تخصصی بازی های شناختی

(دهمین همایش بین المللی علوم شناختی – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳)

https://www.aparat.com/v/uunx861               ۱-دکتر عطا پورعباسی

https://www.aparat.com/v/dpvophw               ۲-دکتر رضا پورحسین

https://www.aparat.com/v/idf19ni                  ۳-دکتر آیدین مهدی زاده

https://www.aparat.com/v/lcvs27v                 ۴-دکتر مهدیه کرمی

 

سخنرانی دکتر حامد اختیاری

عنوان: چگونه مطالعات تحریک مغزی را با استفاده از بیومارکرها بهینه کنیم؟

(دهمین همایش بین المللی علوم شناختی – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳)

https://www.aparat.com/v/ouc0p65                بخش اول

https://www.aparat.com/v/uxsbxw0               بخش دوم