انگیزه، اندیشه و گفتار

برای فهم گفتار شخص دیگر، فهم کلمات او کافی نیست، باید اندیشه او را فهمید و حتی فهم اندیشه او نیز کافی نیست، باید انگیزه وی را شناخت. تحلیل روان‌شناختی سخن، تا زمانی که این سطح منظور نشده است، کامل نیست. (ویگوتسکی، ل.س.اندیشه و زبان، چاپ ششم، ۱۳۹۹، ص ۱۹۹ )

آن‌چه در این مجموعه آمده است تلاشی است برای بررسی و شناخت این روند: تبدیل اندیشه به گفتار از سویی، و تبدیل گفتار به اندیشه و انگیزه، از سوی دیگر.

مطالب گردآوری شده در این مجموعه، یک دوره زمانی تقریبا ۴۰ ساله را در بر می‌گیرد. این آثار، جملگی درباره ویگوتسکی و لوریا نوشته و یا ترجمه شده و بخش بزرگی از آن‌ها در نشریه‌های علمی منتشر شده‌اند. تعدادی از این نوشته‌ها به صورت سخن‌رانی هم ارایه شده‌اند. چند مورد پیش گفتار یا مقدمه‌ای که بر ترجمه برخی از کتاب‌ها نوشته شده است نیز بر این مطالب افزوده شده است.

مجموعه‌ای مورد استفاده برای دانش‌جویان، دانش‌پژوهان و علاقه‌مندان به مباحث مختلف و گسترده روان‌شناسی و نوروپسیکولوژی  زبان.

 

 

 

مطالب مرتبط