ایجاد تغییر ۲

این کتاب راهنما برنامه خاصی از فعالیت و تحریک گروهی مناسب برای افراد مبتلا به دمانس را شرح می‌دهد. ممکن است شما از بسیاری از این فعالیت‌ها استفاده کرده باشید یا در فعالیت‌های هر روزه خود استفاده کنید.

اولین هدف درمان تحریک شناختی تحریک مغزی است.  به عبارت دیگر فعال کردن و درگیر کردن مغز افراد. از آنجایی که هر فردی مهارت‌های متفاوتی دارد، برخی جلسات باید برای برخی افراد نسبت به دیگر اعضا چالش برانگیزتر باشد. اگر افراد بپرسند چرا برخی چیزها سخت هستند یا نگران و عصبی بنظر برسند، توضیح دادن و اطمینان از اینکه در این فعالیت مشارکت می‌کنند کمک کننده است. شما باید توضیح دهید که در حال تلاش هستید تا آنها را در تمریناتی به مهارت برسانید که قبلاً استفاده نشده‌اند و قسمت‌های متفاوتی از مغز را تحریک کنید. توضیح دادن اینکه ما الان شواهدی داریم که این فعالیت می‌تواند عملکرد شناختی را بهبود بخشد و ارجاع به یک تحقیق، کمک کننده است. هنگامی که شما طرح جلسات را می‌ریزید هدف پایه‌ریزی فعالیت هایی است که افراد را به تلاش وا دارد اما تمرینات در اندازه‌ای که باعث احساس ناراحتی فرد شوند سخت نیستند. ما اغلب دوست داریم با افراد مبتلا به دمانس راجع به گذشته صحبت کنیم. اگرچه این برای افراد لذت‌بخش است اما اغلب بازخوانی اطلاعاتی را در بر می‌گیرد که بیش از حد بازخوانی شده‌اند. هدف درمان تحریک شناختی به جای بازخوانی اطلاعات یاد گرفته شده قبلی، تشویق مداوم به ایده‌ها، افکار و ارتباطات جدید است.

مطالب مرتبط