بازطراحی مغز مضطرب: استفاده از علم عصب شناسی ترس برای خاتمه دادن اضطراب، وحشت‌زدگی و نگرانی

در حال رانندگی به سمت محل کارتان هستید که ناگهان شک می‌کنید، آیا اجاق گاز را خاموش کردم؟ به صورت ذهنی کارهایی که از آغاز صبح انجام داده‌اید را مرور می‌کنید اما نمی‌توانید به یاد آورید آن را خاموش کرده‌اید یا نه. احتمالا خاموش کردم … اما اگر نکرده باشم چه؟ اضطرابتان شروع به ساختن تصویری از شعله‌ور شدن اجاق گاز در ذهنتان می کند. پس از آن، فردی که در ماشین مقابل شما است به شدت ترمز می‌گیرد. شما محکم به فرمان می‌چسبید و سریعاً ترمز می‌گیرید، خیلی سریع متوقف می‌شوید. همه بدن شما با موجی از انرژی فعال شده است و قلبتان به تپش افتاده است اما در امان هستید. نفس عمیقی می کشید. نزدیک بود! به نظر می‌رسد، اضطراب در پیرامون همه ما هست. اگر به دقت رخدادهای سناریو بالای را مورد توجه قرار دهید، متوجه خواهید شد که دو مسیر متفاوت راه‌انداز اضطراب، نشان داده شده‌اند:  از طریق آنچه درباره آن فکر می‌کنیم و از طریق واکنش نشان دادن به محیطمان. این به این خاطر است که اضطراب به‌وسیله دو ناحیه متفاوت مغز انسان به وجود می‌آید: قشر مخ و آمیگدال. این شناخت نتیجه سال‌ها تحقیق در زمینه‌ای است که به عنوان علوم اعصاب شناخته می‌شود که علم (مطالعه) ساختار و کارکرد سیستم عصبی از جمله مغز است.

مثال ساده بالا که شامل تصور کردن اجاق گاز و ترمز کردن ماشین است، اصول زیربنایی این کتاب را نشان می‌دهد: دو مسیر جداگانه در مغز می‌توانند منجر به اضطراب شوند و برای حداکثر شدن آسودگی باید هر دو مسیر شناخته و درمان شوند.

مطالب مرتبط