تربیت جنسی در مدرسه

واقعیت روانشناختی جنبه جنسی انسان، ضرورت رعایت رویکرد اسلامی به تربیت جنسی، برخی واقعیت های جامعه ایرانی و نیازهای آموزشی والدین و مربیان در این زمینه، تلاش هایی مانند این مجموعه را در خور توجه و ملاحظه می نماید. این مجموعه راه حلی است برای طبقه بندی اقدامات مربیان در زمینه تربیت جنسی در مدرسه که ملهم از تجارب مدرسه ای گردآوری و تنظیم شده است. توجه به حوزه ها و ابعاد مختلف تربیت جنسی در کنار پرهیز از جنبه های صرفا نظری و بیان شیوه الگوسازی برای اقدام (در مدرسه و خانه و توسط مربیان و والدین) از ویژگی های تحسین برانگیز این نوشته است.

 

«تربیت جنسی در مدرسه»  از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط وحید مهران تنظیم و ویرایش شده است. انتشارات خسرو خوبان در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.

مطالب مرتبط