تربیت دینی و انتخاب‌گری

لحاظ کردن «تاثیر عوامل و شرایط محیط بر انتخاب‌های ما» در کنار توجه به «محدودیت قدرت مقاومت انسان»، جایگاه بسیار مهمی در مباحث تعلیم و تربیت دارد. تامل در این مسئله، به دلسوزان عرصه تربیت هشدار می‌دهد که اگر به اسم «آزادی دادن» و «احترام به اختیار انسان»، اجازه دهیم که متربیان در هر فضا و شرایطی قرار بگیرند و هیچ مراقبی نسبت به این مهم نداشته باشیم، چه بسا آنان را به راهی وارد کنیم که «انتخاب صحیح» برایشان مشکل و یا عملا غیرممکن شود؛ و اینجاست که در واقع، به اسم آزادی دادن، آزادی زنان را در بزنگاه انتخاب‌ها از بین برده‌ایم….

مطالب مرتبط