تعدادی از رساله ها و پایان نامه های دانشجویان مورد حمایت مالی موسسه آموزش عالی علوم شناختی قرار گرفت

رساله ها و پایان نامه های شش نفر از دانشجویان دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی مورد حمایت مالی موسسه قرار گرفت.

موسسه آموزش عالی علوم شناختی به منظور بهره‌‏گیری از توان و ظرفیت بالقوه دانشجویان در انجام تحقیقات و طرح­های کاربردی از رساله/پایان ‏نامه‏‌های دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی‏ ارشد خود حمایت به‌عمل می‏آورد.

بر اساس آیین‌نامه حمایت از طرح‌های کاربردی موسسه، از رساله/پایان‌نامه‌های دانشجویان در یکی از گروه‌های زیر حمایت می‌شود:

  • تولید محصولاتی فناورانه در قالب نرم‌افزار یا سخت‌افزار در زمینه علوم و فناوری‌های شناختی که پاسخگوی یک نیاز عینی جامعه باشد.
  • طراحی و اثرسنجی پروتکل‌های درمان شناختی، توانبخشی و ارتقای شناختی افراد در سنین و گروه‌های مختلف.
  • طراحی، بومی‌سازی و اعتباریابی آزمون‌های شناختی.
  • ثبت رسمی پتنت یا اختراع در زمینه علوم و فناوری‌های شناختی.

رساله خانم محبوبه گروهی، دانشجوی دکتر تخصصی زبان شناسی شناختی، با عنوان “آسیب پذیری سطوح معناشناسی و نحو زبان در بیماران دمانس مبتلا به آفازی پیشرونده اولیه (PPA) ”  و رساله آقای حامد اسداللهی، دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی شناختی  با عنوان “طراحی و بررسی اعتبار بازی دیجیتالی ارزیابی خلاقیت مبتنی بر عملکردهای شناختی موثر در خلاقیت” مورد حمایت مالی موسسه قرار گرفته اند. همچنین پایان نامه های خانم ها نشاط سپهوند، هاله بشردوست، و آقایان امیرعلی ارشادی و امیرحسین نوری فرد از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد علوم شناختی -طراحی خلاقیت از حمایت مالی حمایت مالی موسسه آموزش عالی علوم شناختی برخوردار شدند. عنوان پایان  نامه های هر یک از دانشجویان به ترتیب عبارت هستند از: ۱- طراحی اپلیکیشن جهت بهبود توانایی بازیابی کلمه در بیماران آفازی، ۲- اعتبارسنجی طراحی تایپوگرافی برای کودکان نارساخوان در رسانه های نوشتاری، ۳- طراحی بازی جدی برای بهبود روابط اجتماعی و همدلی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، و ۴- طراحی و اعتباریابی ارزیابی شناختی مبتنی بر بازی برای سنجش هوش سیال متقاضیان استخدام در سازمانها.

مبلغ حمایت از رساله‌های دکتری معادل ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پایان‌نامه‌های ارشد معادل ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.