تعطیلات تابستانی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

تعطیلات تابستانی  موسسه آموزش عالی علوم شناختی به مدت سه هفته از روز شنبه سی و یکم تیر ماه ۱۴۰۲ شروع می شود. واحد های آموزشی، پژوهشی، اداری و اجرایی موسسه در این مدت فعالیت نخواهند داشت. موسسه از ساعت ۰۸:۳۰ روز یکشنبه ۲۲ مردادماه فعالیت- های خود را از سر خواهد گرفت.

دانشجویان در صورت فوریت می توانند از طریق رایانامه info@icss.ac.ir تماس بگیرند.