تعطیلات موسسه آموزش عالی علوم شناختی از روز شنبه ۲۷ اسفند ماه شروع می شود

آخرین روز فعالیت های آموزشی – پژوهشی و اداری موسسه آموزش عالی علوم شناختی در سال ۱۴۰۱ روز پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه خواهد بود. موسسه از ساعت ۰۸:۳۰ روز دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ برنامه های آموزشی و پژوهشی  و فعالیت اداری خود را از سر خواهد گرفت.

در صورت فوریت با رایانامه info@icss.ac.ir تماس گرفته شود.