تغییر نحوه شرکت دانشجویان موسسه در کلاس های مجازی

قابل توجه دانشجویان موسسه آموزش عالی علوم شناختی