تقویم آموزشی – ثبت نام و انتخاب واحد های درسی برای نیمسال دوم سال تحصیلی

ثبت نام و انتخاب واحد های درسی در نیمسال دوم  سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی  از روز دوشنبه ۱۶ بهمن  ماه به مدت یک هفته از طریق سامانه آموزشی  انجام پذیر می باشد.

کلاس های درس موسسه از روز سه شنبه ۲۴ بهمن  تشکیل می شود.

 

مبلغ و روش پرداخت شهریه:

مطابق با مصوبه  هیات موسس موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی علوم شناختی، مبلغ شهریه های متغیر هر واحد درسی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برای دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد به شرح زیر خواهد بود:

 

     دوره

واحد (ریال)

نظری

واحد (ریال)

عملی

واحد (ریال)

پایان نامه/ رساله

واحد (ریال)

پیش نیاز نظری

واحد (ریال)

پیش نیازعملی

کارشناسی ارشد

۱۲,۸۲۴,۶۶۰

۱۶,۰۳۰,۸۲۸

۳۵,۲۶۷,۸۲۲

۴,۳۱۸,۳۰۱

۵,۵۷۵,۹۴۰

دکتری تخصصی

۱۸,۸۴۹,۹۷۷

۲۰,۹۵۳,۹۵۶

۶۶,۲۸۹,۰۸۴

۱۰,۳۱۱,۱۸۳

۱۰,۸۸۷,۰۷۴

 

دانشجویان موسسه آموزش عالی علوم شناختی در صورت نیاز به دریافت وام برای پرداخت شهریه ثابت و متغیر خود می توانند از دو طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا بانک قرض الحسنه مهر ایران جهت استفاده از تسهیلات وام شهریه دانشجویی  اقدام کنند

بمنظور ثبت در فهرست دانشجویان شاغل به تحصیل در موسسه، ضروری است دانشجو هنگام ثبت نام و انتخاب واحد مجموع مبلغ شهریه ثابت و متغیر را بصورت یکجا و برخط و از طریق سامانه آموزشی  پرداخت نماید. هیچ نوع پرداخت به صورت نقد، چک و یا سفته امکا­ن­پذیر نخواهد بود.

یادآوری

  • تمام دانشجویان در مرحله آموزشی  و یا در مرحله پژوهشی و تدوین  پایان نامه یا رساله خود باید در بازه زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد های درسی اقدام نمایند.
  • بر اساس ضوابط و مقررات تحصیلی، ثبت نام نکردن و عدم انتخاب واحد درسی قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی، به منزله “عدم مراجعه”  تلقی می­شود و دانشجو  دچار “وقفه تحصیلی” خواهد شد در اینصورت موسسه ناگزیر به صدور حکم “غیبت” برای دانشجو می­باشد. در این صورت دانشجو باید تقاضای مرخصی تحصیلی و یا در صورت بیماری تقاضای مرخصی استعلاجی خود را کتبا اعلام  و موافقت کتبی ریاست موسسه را کسب نماید تا مشمول “وقفه تحصیلی” نگردد.