ثبت نام دانشجویان موسسه برای واکسن کرونا

در صورت ابلاغ شیوه نامه جدید از سوی ستاد ملی مبارزه کرونا و وزارت علوم, تحقیقات و فناوری، برگزاری تمام و یا بخشی از برنامه های آموزشی و پژوهشی موسسه بصورت حضوری و  شرکت دانشجویان در آنها به شرط تزریق واکسن کرونا خواهد بود.

دانشجویان موسسه آموزش عالی علوم شناختی می توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir برای تزریق واکس کرونا ثبت نام نمایند.

دانشجویان با ثبت شماره ملی، تاریخ تولد و شماره تلفن همراه خود در سامانه، بلافاصله امکان انتخاب زمان و مکان تزریق واکسن را خواهند داشت.