ثبت نام و انتخاب واحد های درسی به همراه تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ثبت نام و انتخاب واحد های درسی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجویان  ورودی تا مهر ماه ۱۳۹۹ در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی  از روز یک شنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰   تا پایان روز شنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ از طریق سامانه آموزشی  انجام پذیر می باشد.

کلاس های درس موسسه از روز پنج شنبه اول مهرماه  تشکیل می شود. برگزاری حضوری و یا مجازی کلاس های درس در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بر اساس تصمیم دولت و یا ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا تعیین و در موسسه نیز اعمال می شود.

یادآوری

  • تمام دانشجویان در مرحله آموزشی  و یا در مرحله پژوهشی و تدوین  پایان نامه یا رساله خود باید در بازه زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد های درسی اقدام نمایند.
  • بر اساس ضوابط و مقررات تحصیلی، ثبت نام نکردن و عدم انتخاب واحد درسی قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی، به منزله “عدم مراجعه”  تلقی می­شود و دانشجو  دچار “وقفه تحصیلی” خواهد شد در اینصورت موسسه ناگزیر به صدور حکم “غیبت” برای دانشجو می­باشد. در این صورت دانشجو باید تقاضای مرخصی تحصیلی و یا در صورت بیماری تقاضای مرخصی استعلاجی خود را کتبا اعلام  و موافقت کتبی ریاست موسسه را کسب نماید تا مشمول “وقفه تحصیلی” نگردد.

روش پرداخت شهریه:

  • کلیه پرداختی های دانشجویان به موسسه فقط به صورت برخط و از طریق سامانه آموزشی  موسسه امکان پذیر می باشد. هیچ نوع پرداخت به صورت نقد، چک و یا سفته امکا­ن­پذیر نخواهد بود.
  • بمنظور ثبت در فهرست دانشجویان شاغل به تحصیل در موسسه، ضروری است علاوه بر تکمیل پرونده آموزشی، دانشجو هنگام ثبت نام و انتخاب واحد مجموع مبلغ شهریه ثابت و متغیر را بصورت یکجا و برخط و از طریق سامانه آموزشی  پرداخت نماید.

 

تقویم آموزشی

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-  ۱۴۰۰

رویداد

تاریخ

ثبت نام  و انتخاب واحد

یکشنبه ۲۱ لغایت شنبه ۲۷  شهریور ماه

شروع کلاس ها

پنج شنبه اول مهرماه

حذف و اضافه

یکشنبه ۱۱ لغایت یکشنبه ۱۸ مهر ماه

حذف تکدرس

یک شنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰

نظر سنجی کیفیت کلاس های درس – دریافت برگه شرکت در آزمون پایانی نیمسال اول

یکشنبه ۱۲ لغایت چهارشنبه ۱۵ دی ماه

پایان کلاس های درس

پنج شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۰

آزمون پایانی نیمسال اول تحصیلی

سه شنبه ۲۱ دی لغایت سه شنبه ۵ بهمن ماه