جلسات دفاع از پایان نامه

جلسات دفاع از پایان نامه

دو نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته توانبخشی شناختی موسسه در روز پنجشنه ۲۴ فروردین ماه از پایان نامه های خود دفاغ خواهند  کرد. شرکت دانشجیان موسسه در جلسات دفاع توصیه می شود.

 

محل

تاریخ / ساعت

دانشجو / رشته

استاد راهنما

عنوان پایان نامه / رساله

اتاق ۴۷-۲

۲۴ فروردین

۱۲:۰۰

مرضیه گلزار روشن

کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی

دکتر پیمان  ابهریان

اثر بخشی ضرب آهنگ دو گوشی بر ولع مصرف سیگار و عملکردهای اجرایی افراد معتاد به سیگار

اتاق ۴۷-۲

۲۴ فروردین

۱۳:۰۰

مائده سید حسینی

کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی

دکتر پیمان  ابهریان

اثر بخشی ضرب آهنگ دو گوشی بر ولع خوردن و عملکردهای اجرایی افراد مبتلا به اختلال پرخوری