جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

  تاثیر سازماندهی بصری بر تجربه بدنمند از نماهای معماری مسطح و غیرمسطح با تحلیل فعالیت نواحی مغز در واقعیت مجازی

 

اساتید راهنما:              دکتر رضا خسروآبادی

دانشجو :                                       امین فتحی

                   (دانشجوی رشته روانشناسی شناختی)

 

روز :                                   سه شنبه ۲۶ مهر  ۱۴۰۱

     ساعت:                               ۱۵:۳۰

     لینک دفاع:        https://www.skyroom.online/ch/icss/defa

  

   علاقه مندان می توانند از طریق لینک بالا در جلسه دفاع شرکت کنند