جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

  سنجش قدرت حسی تصویرسازی ذهنی در دو حالت القای استرس و کاهش استرس با استفاده از مداخله دارویی

 

 

اساتید راهنما:      دکتر عبدالحسین وهابی -دکتر تارا رضاپور

دانشجو :                                 مریم امیر

               (دانشجوی  رشته روانشناسی شناختی)

 

روز :                               چهارشنبه ۲۷ مهر  ۱۴۰۱

     ساعت:                         ۰۸:۴۵

     لینک دفاع:        https://www.skyroom.online/ch/icss/defa

 

   علاقه مندان می توانند از طریق لینک بالا در جلسه دفاع شرکت کنند