خوددرمانی گام به گام افسردگی

در هزاره سوم میلادی، افسردگی، نوعی اختلال روانی رایج است که از آن به عنوان «سرماخوردگی روانی» یاد می‌شود و تخمین زده شده است که بیش از سیصد میلیون نفر در گروه‌های سنی گوناگون از آن رنج می‌برند. اکثر اشخاص افسرده با نشانه های افسردگی، مانند احساس غم و غصه، پرخاشگری، احساس خستگی و پوچی، وجود افکار منفی و ناتوانی در کسب شادی و لذت از زندگی آشنا هستند. در سال های اخیر، برای درمان افسردگی، روش های گوناگونی مطرح شده که هرکدام تاثیر قابل توجهی را در برداشته است، اما در میان این روش ها، درمان خودنظام مندی به عنوان یک روش درمانی نوین غیردارویی، از اهمیت خاصی برخوردار است. کتاب خوددرمانی گام به گام افسردگی و بیست و هشت کاربرگ آن که مبتنی بر روش درمان خودنظام مندی است، به عنوان یک روش جدید، با زبانی ساده و دقیق، رهنمودهای مفیدی را در اختیار افراد افسرده، قرار داده و به آنان کمک می‌کند تا به خوبی از عهده ی رویارویی با افسردگی خود برآیند و نشاط خود را بازیابند.

 

«خوددرمانی گام به گام افسردگی: چگونه افسردگی خود را مدیریت کنیم؟» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط کری ادینگتون و دیگران نگارش شده و توسط دکتر احمد به پژوه و زهرا سیدنوری ترجمه شده است. انتشارات دانژه در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.

مطالب مرتبط