دانشنامه عصب – روان شناسی زبان

با تمام تحولات شگرفی که تاریخ علم در خود ثبت کرده است، انسان همچنان در جستجوی یافته‌های نوین برای کشف مجهولات خود است. بدین منظور، درک روند تحولات علوم در شاخه‌های مختلف از گذشته تاکنون ابزاری قوی برای معرفت و شناخت بیشتر در این مسیر بوده است. علم زبان‌شناسی علم مطالعه کل جنبه‌های زبان بشر است و یکی از مهم‌ترین توانایی‌های انسان یعنی زبان را مورد بررسی قرار می‌دهد. از آنجا که همه ابعاد زندگی بشر با این توانایی در ارتباط است، زبان شناسی به تدریج پیوندی با دیگر حوزه‌های مختلف علمی برقرار کرد که منجر به پدیدآیی شاخه‌های ترکیبی گوناگونی شده است. عصب شناسی یکی از حوزه‌های علمی میان رشته‌ای است که رابطه زبان و مغز را مورد مطالعه قرار می‌دهد. مطالعه رابطه میان کارکرد و ساختار زبان و مغز انسان از دیرباز موضوع جالب و بحث برانگیزی بوده است. امروزه شناسایی و مطالعه این دو پدیده شگفت انگیز، یکی از پیچیده ترین مسائل دنیای علمی به شمار می‌رود.

«دانشنامه عصب – روان شناسی زبان» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط هری آ. ویتاکر ویراستاری انگلیسی و توسط مهلا آرین پور ترجمه و زیرنظر حسن عشایری به نگارش درآمده است. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.

 

مطالب مرتبط