دبستان شماره دو

موسسه مطالعات تعالی نسل (متن) با دسترسی به بیش از شش دهه تجربه‌ی زنده و رشد یابنده‌ی الگوی مدرسه داری اسلامی، به تولید و تدوین مجموعه‌ی «تجربه‌نگاری مدارس اسلامی» همت گماشته است. گرچه این تجربیات، نسخه‌های قابل توصیه برای اجرا در هر زمان و مکانی نیستند؛ اما گوهرهای درخشانی‌اند که راه پاخورده و طی شده‌ی سلف صالح را روشن می‌کنند و قطعا با نقد و نظر خبرگان و آگاهان، به گونه‌ی سفته تر و درخشنده‌تری برای ترسیم کردن مسیر آینده‌ی تعلیم و تربیت به کار خواهند آمد.

مطالب مرتبط