دعوت از دانشجویان دکتری تخصصی موسسه به سخنرانی در نشست های علمی هفتگی

از دانشجویان مقطع دکترای تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی دعوت می‌شود  برای ثبت نام و تعیین وقت ایراد سخنرانی مرتبط با رساله خود در نشست های علمی هفتگی موسسه با خانم دکتر میرابوالفتحی به نشانی رایانامه webinar@icss.ac.ir مکاتبه نمایند.

بنا بر مصوبه شورای آموزشی و پژوهشی موسسه ایراد حداقل یک سخنرانی مرتبط با رساله و شرکت در حداقل چهار جلسه از نشست های علمی هفتگی در طول مدت اشتغال به تحصیل از شرایط ضروری برای موافقت با برگزاری جلسه دفاع دانشجویان دکتری تخصصی است.

برنامه نشست های علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی روزهای دوشنبه  هر هفته از  ساعت ۱۷ تا ۱۸ برگزار می شود.

نشانی وبینار https://www.skyroom.online/ch/icss/journalclub است.