دعوت از پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی برای ثبت نام

از پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ موسسه آموزش عالی علوم شناختی (غیر دولتی – غیر انتفاعی ) در رشته های:

۱- علوم شناختی – روان‌شناسی شناختی ۲- علوم شناختی – توانبخشی شناختی  ۳- علوم شناختی – ذهن، مغز و تربیت، ۴ – علوم شناختی – رسانه و  ۵ – علوم شناختی – طراحی و خلاقیت دعوت می شود جهت ثبت نام برای نیمسال اول تحصیلی اقدام نمایند.

ثبت نام در سه مرحله:۱- تشکیل پرونده آموزشی (برخط – راهنمای ثبت نام)، ۲- انتخاب واحد و پرداخت شهریه و ۳- راستی آزمایی مدارک و تکمیل پرونده آموزشی  بصورت حضوری بر اساس جدول زیر صورت می گیرد:

 

مرحله

 از تاریخ

 تا تاریخ

از طریق   

ثبت نام – تشکیل پرونده آموزشی برخط

یکشنبه

۲ آبان ماه

سه شنبه

۴ آبان ماه

سامانه آموزشی

انتخاب واحد پرداخت شهریه

بر خط

پنجشنبه

 ۶ آبان ماه

یکشنبه

 ۹ آبان ماه

سامانه آموزشی

راستی آزمایی مدارک

حضوری

 با توجه به محدودیت های ناشی از همه گیری بیماری کووید -۱۹ تاریخ و چگونگی انجام راستی آزمایی و تحویل حضوری مدارک در آینده اعلام خواهد شد.

 

 

 • روگرفت و نسخه اصل مدارکی که پذیرفته شدگان لازم است در زمان تشکیل پرونده آموزشی و  ثبت نام بر خط (مجازی) و راستی ازمایی مدارک  ارائه نمایند:

 

۱-مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن تاریخ فارغ التحصیلی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ و معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد.

 

 • ارائه اصل و یک برگ رو گرفت مدرک کارشناسی به موسسه برای راستی آزمایی ضروری است

 

۱-۱-برگه تکمیل شده ۲ – پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌  مدرک کارشناسی‌ (لیسانس) خود  نیستند، لازم‌ است روگرفت‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل اخذ کارشناسی (لیسانس) را بر اساس محتوای برگه ۲ ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

 

 • ارائه نسخه اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی بر اساس محتوای برگه ۲ به موسسه برای راستی آزمایی ضروری است

 

۲۱برگه تکمیل شده ۳ – پذیرفته شدگان که در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ دانشجوی نیمسال پایانی بوده و حداکثر تا تاریخ       ۱۴۰۰/۰۶/۳۰دانش آموخته  می شوند، لازم است در صورت عدم صدور مدرک کارشناسی برگه ۳ را تکمیل نموده و روگرفت آن را  همراه با  سایر مدارک برای تشکیل پرونده آموزشی ارسال نمایند.

 

 • ارائه نسخه اصل برگه تکمیل شده شماره ۳ به موسسه برای راستی ازمایی الزامی است.

 

۳۱ دانش آموختگان قبل از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱  می بایست اصل و روگرفت  مدرک فارغ التحصیلی خود را ارائه نمایند.

 

تحویل نسخه های اصل و روگرفت مدرک کارشناسی و یا برگه های مربوطه در زمان راستی آزمایی و تحویل مدارک به موسسه ضروری است.

 

۲برگه تاییدیه تحصیلی-: دانشجویان می بایست با مراجعه به سامانه estelam.msrt.ir و تکمیل فرم ، برگه تاییدیه تحصیلی خود را دریافت و روگرفت ان را همراه با سایر مدارک بارگذاری کنند.

 • ارائه اصل برگه تاییدیه تحصیلی به موسسه برای راستی ازمایی ضروری است.

 

۳تمام صفحات شناسنامه و دو طرف کارت ملی.

 

 • ارائه اصل‌ و دو نسخه‌ روگرفت از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و  دو طرف کارت ملی به موسسه برای راستی آزمایی مدارک ضروری است.

 

۴  عکس  الکترونیکی جدید تمام رخ گذرنامه ای

 

 • ارائه شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری به موسسه هنگام ثبت نام حضوری ضروری است.

 

۱-۴  آقایانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت نام در این موسسه آموزش عالی برای آنان معافیت تحصیلی صادر می شود باید ۱۲ قطعه عکس ۴×۳ ارایه نمایند.

 

۵مدرک مشخص کننده وضعیت‌ نظام‌ وظیفه آقایان با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه ۴دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ .

دانشجویان مشمول نظام وظیفه  می بایست به صـورت برخط و بــا مراجعــه بــه سامانه ســازمان وظیفــه عمــومی بــه نشانی  http://services.epolice.ir یا http://epolice.ir برای دریافت مجوز ثبت نام ( معافیت تحصیلی ) مطابق فایل راهنمای پیوست اقدام نمایند . سامانه دفاتر پلیس +۱۰ نیز همچنان فعال بوده و پذیرفته شدگان می توانند با در دست داشتن برگه قبولی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ جهت دریافت برگه معافیت تحصیلی به این دفاتر مراجعه نمایند ولیکن اولویت با ثبت درخواست اینترنتی می باشد.

پس از ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه نظام وظیفه درخواست دانشجو به موسسه ارسال می شود.

دانشجو در این مرحله می بایست از قسمت «چاپ صدور مجوز ثبـت  نـام » نسبت به اخذ پرینت اقدام و در قسمت مدارک نظام وظیفه در زمان ثبت نام برخط در سامانه آموزشی بارگذاری نماید.

 

همچنین دانشجو می بایست پس از گذشت ۳۰ روز اداری بعد از ثبت درخواست معافیت به سامانه نظام وظیفه مراجعه نماید و و از منوی درخواست ها _ مشاهده و بررسی _چاپ برگه معافیت تحصیلی نامه معافیت تحصیلی خود را دریافت نماید و مطابق راهنما از طریق کارتابل سامانه آموزشی به دبیرخانه موسسه ارسال نماید.

 

۶- برگه تکمیل و امضا شده تعهدنامه آگاهی از مقرارت و آیین نامه های موسسه آموزش عالی علوم شناختی.

 

 • ارائه اصل برگه تکمیل و امضا شده تعهد نامه به موسسه برای راستی ازمایی ضروری است.

 

۷- طبق دستورالعمل سازمان امور دانشجویان، لازم است تمامی دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ با مراجعه به پورتال https://portal.saorg.ir/mentalhealth ابتدا نسبت به ثبت نام در سامانه (مطابق راهنمای ثبت نام در سامانه سجاد) و سپس تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان خود (مطابق راهنمای تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان) اقدام نمایند.

 

 یادآوری:

الف-  مراجعه حضوری شخص دانشجوی پذیرفته شده در مرحله راستی ­آزمایی مدارک الزامی است. با توجه به محدودیت های ناشی از همه گیری بیماری کووید -۱۹ تاریخ راستی آزمایی و تحویل حضوری مدارک در اینده اعلام خواهد شد و تا آن زمان ثبت نام پذیرفته شدگان در موسسه به صورت مشروط خواهد بود. هرگونه دوگانگی و اختلاف اصل مدارک با روگرفت مدارک ارسالی به هنگام تشکیل پرونده و  ثبت نام برخط موجب باطل شدن ثبت نام و اعلام موضوع به سازمان سنجش خواهد شد.

ب- تکمیل نکردن مراحل تشکیل پرونده آموزشی و ثبت نام برخط، انتخاب نکردن واحد های درسی و پرداخت نکردن شهریه ثابت و متغیر و نیز مراجعه نکردن حضوری برای ارائه اصل مدارک در تاریخ‌ تعیین شده به منزله انصراف پذیرفته شده از ادامه تحصیل در موسسه تلقی خواهد شد.

 

شرایط تحصیل در موسسه آموزش عالی علوم شناختی:

 • محل تشکیل کلیه کلاس­‌ها و جلسات آموزشی و پژوهشی، در صورت برگزاری حضوری آنها در محل موسسه واقع در شهر پردیس خواهد بود.
 • برگزاری حضوری و یا مجازی کلاس های درس در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بر اساس تصمیم دولت و یا ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا تعیین و در موسسه نیز اعمال می شود کلیه کلاس های درس تا اطلاع ثانوی به صورت برخط (مجازی) برگزار می شود.
 • روزها و ساعات تشکیل کلاس‌­ها و جلسات آموزشی و پژوهشی حضوری یا مجازی مطابق با برنامه آموزشی اعلام شده خواهد بود.
 • موسسه فاقد خوابگاه دانشجویی است.