دعوت از پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی برای ثبت نام

دعوت از پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی برای ثبت نام

 

از پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۲ -۱۴۰۱  موسسه آموزش عالی علوم شناختی (غیر دولتی – غیر انتفاعی ) در رشته های:

۱-علوم شناختی – روان‌شناسی شناختی ۲- علوم شناختی – توانبخشی شناختی  ۳- علوم شناختی – ذهن، مغز و تربیت و  ۴-علوم شناختی _طراحی و خلاقیت  دعوت می شود جهت ثبت نام در موسسه اقدام نمایند.

موسسه آموزش عالی علوم شناختی (غیر دولتی – غیر انتفاعی) به یک تا دو نفر از پذیرفته شدگان رتبه های اول تا دهم آزمون کارشناسی ارشد  به شرط سهمیه قبولی آزاد در آزمون سراسری و دریافت نکردن کمک شهریه و با بورسیه تحصیلی از سوی سایر نهادها و سازمان‌ها، جهت ادامه تحصیل در موسسه در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بورس تحصیلی (معافیت کامل از پرداخت شهریه) اعطا می کند.

شرایط تحصیل در موسسه آموزش عالی علوم شناختی:

 

 • محل تشکیل کلیه کلاس­‌ها و جلسات آموزشی و پژوهشی، در محل موسسه واقع در شهر پردیس خواهد بود.
 • کلیه کلاس های درس در نیمسال اول تحصیلی  ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به صورت حضوری برگزاری می شود.
 • روزها و ساعات تشکیل کلاس‌­ها و جلسات آموزشی و پژوهشی حضوری یا مجازی مطابق با برنامه آموزشی اعلام شده خواهد بود.
 • موسسه فاقد خوابگاه دانشجویی است.

 

روش ثبت نام:

 

ثبت نام در سه مرحله: ۱  ثبت نام و بارگذاری برخط روگرفت مدارک،  ۲- پرداخت شهریه ثابت و متغیر و انتخاب واحد (بر خط) و  ۳-تحویل اصل مدارک (حضوری) در محل موسسه  برای راستی آزمایی ، مطابق جدول زیر صورت  می گیرد:

 

 

از طریق

تا تاریخ

از تاریخ

مرحله

سامانه پذیرش

پنج شنبه

۱۴۰۱/۰۶/۱۷

شنبه

۱۴۰۱/۰۶/۱۲

ثبت نام و بارگذاری روگرفت مدارک

 سامانه آموزشی

یک شنبه

۱۴۰۱/۰۶/۲۷

شنبه

۱۴۰۱/۰۶/۱۹

انتخاب واحدهای درسی – پرداخت شهریه

حضور در محل موسسه

یک شنبه

۱۴۰۱/۰۷/۱۷

یک شنبه

۱۴۰۱/۰۷/۱۰

تحویل اصل مدارک

 

 

* روگرفت مدارکی که پذیرفته شدگان لازم است در زمان ثبت نام برخط (بارگذاری مدارک) ارائه نمایند:

 

۱-اصل یا گواهی مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن تاریخ فارغ التحصیلی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد.

 

 • ارائه اصل و یک برگ رو گرفت مدرک کارشناسی به موسسه برای راستی آزمایی ضروری است

 

۱-۱برگه تکمیل شده ۲پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ مدرک کارشناسی‌ (لیسانس) خود  نیستند، لازم‌ است روگرفت‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل اخذ کارشناسی (لیسانس) را بر اساس محتوای برگه ۲ ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

 

 • ارائه نسخه اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی بر اساس محتوای برگه ۲ به موسسه برای راستی آزمایی ضروری است

 

۲۱برگه۳ تکمیل شده  – پذیرفته شدگان که در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشجوی نیمسال پایانی بوده و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  دانش آموخته  می شوند، لازم است در صورت عدم صدور مدرک کارشناسی برگه ۳ را تکمیل نموده و روگرفت آن را  همراه با  سایر مدارک برای تشکیل پرونده آموزشی ارسال نمایند.

 

 • ارائه نسخه اصل برگه ۳ تکمیل شده به موسسه برای راستی ازمایی الزامی است.

 

۳۱ دانش آموختگان قبل از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ می بایست اصل و روگرفت  مدرک فارغ التحصیلی خود را ارائه نمایند.

 • تحویل نسخه های اصل و روگرفت مدرک کارشناسی و یا برگه های مربوطه در زمان راستی آزمایی و تحویل مدارک به موسسه ضروری است.

۲برگه تاییدیه تحصیلی: کلیه دانشجویان می بایست با مراجعه به سامانه estelam.msrt.ir و پس از ثبت اطلاعات مربوطه و اخذ کد رهگیری، نسبت به دریافت برگه تائیدیه تحصیلی و بارگذاری آن در سامانه پذیرش موسسه اقدام نموده و سپس کد رهگیری دریافت شده را در فرایند ثبت نام الکترونیکی موسسه در قسمت (مشخصات مقاطع تحصیلی پایه ـبخش کد رهگیری استعلام مدرک پایه) وارد نمایند

 

 • ارائه اصل برگه تاییدیه تحصیلی به موسسه برای راستی ازمایی ضروری است.

 

۳ تمام صفحات شناسنامه و دو طرف کارت ملی.

 

 • ارائه اصل‌ و یک نسخه‌ روگرفت از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و  دو طرف کارت ملی به موسسه برای راستی آزمایی مدارک ضروری است.

 

۴  عکس  الکترونیکی جدید تمام رخ گذرنامه ای

 

 • ارائه شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری به موسسه هنگام ثبت نام حضوری ضروری است.

 

۱-۴  آقایانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت نام در این موسسه آموزش عالی برای آنان معافیت تحصیلی صادر می شود باید ۱۲ قطعه عکس ۴×۳ ارایه نمایند.

 

۵مدرکی که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه آقایان را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه ۲۰ و ۲۱ دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی‌ دوره  کارشناسی ارشد نیمه‌ متمرکز سال ۱۴۰۱ مشخص‌ کند.

دانشجویان مشمول نظام وظیفه  می بایست به صـورت برخط و بــا مراجعــه بــه سامانه ســازمان وظیفــه عمــومی بــه نشانی  http://services.epolice.ir یا http://epolice.ir برای دریافت مجوز ثبت نام ( معافیت تحصیلی ) اقدام نمایند . سامانه دفاتر پلیس +۱۰ نیز همچنان فعال بوده و پذیرفته شدگان می توانند با در دست داشتن برگه قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ جهت دریافت برگه معافیت تحصیلی به این دفاتر مراجعه نمایند ولیکن اولویت با ثبت درخواست اینترنتی می باشد.

پس از ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه نظام وظیفه درخواست دانشجو به موسسه ارسال می شود.

دانشجو در این مرحله می بایست از قسمت «چاپ صدور مجوز ثبـت  نـام » نسبت به اخذ پرینت اقدام و در قسمت مدارک نظام وظیفه در زمان ثبت نام برخط در سامانه پذیرش موسسه بارگذاری نماید.

 

 • ارائه اصل مجوز سازمان نظام وظیفه عمومی به موسسه درزمان تحویل حضوری مدارک ضروری است.

 

 

۶ برگه تکمیل و امضا شده تعهدنامه آگاهی از مقرارت و آیین نامه های موسسه آموزش عالی علوم شناختی.

 

 • ارائه اصل برگه تکمیل و امضا شده تعهد نامه به موسسه برای راستی ازمایی ضروری است.

 

۷ طبق دستورالعمل سازمان امور دانشجویان، لازم است تمامی دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ با مراجعه به پورتال های https://portal.saorg.ir/mentalhealth   و https://portal.saorg.ir/physicalhealth سازمان امور دانشجویان،  ابتدا نسبت به ثبت نام در سامانه سجاد (مطابق راهنمای ثبت نام در سامانه) اقدام و پس از تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان خود (مطابق راهنمای تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان) نسبت به دریافت و بارگذاری خروجی کارنامه سلامت خود در سامانه پذیرش اقدام نمایند.

 

 • ارائه خروجی کارنامه سلامت جسم و روان در زمان راستی آزمایی و تحویل مدارک به موسسه ضروری است.

 یادآوری:

۱- مراجعه حضوری شخص دانشجوی پذیرفته شده در مرحله تحویل حضوری مدارک الزامی است. هرگونه دوگانگی و اختلاف داشتن اصل مدارک با روگرفت مدارک بارگذاری شده به هنگام ثبت نام برخط موجب باطل شدن ثبت نام و اعلام موضوع به سازمان سنجش خواهد شد.

۲- تکمیل نکردن مراحل برخط ثبت نام، انتخاب نکردن واحد های درسی و پرداخت نکردن شهریه ثابت و متغیر و نیز مراجعه نکردن حضوری برای ارائه اصل مدارک در تاریخ‌های تعیین شده به منزله انصراف پذیرفته شده از ادامه تحصیل در موسسه تلقی خواهد شد.

 

 

پیوست ها: