دوره آموزشی پرورش مهارت های شناختی کودکان از خرداد تا شهریور ماه برگزار می شود

موسسه اموزش عالی علوم شناختی  دوره آموزشی  “پرورش مهارت های شناختی کودکان” را از ۱۷ خرداد تا اول شهریور ماه  بصورت مجازی برگزار می کند.  کلاس های درس  به مدت ۴۲ ساعت در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۸ تا ۲۰  تشکیل خواهد شد. این دوره با پشتیبانی سخاوتمندانه ستاد توسعه علوم شناختی از طریق پرداخت تا ۷۰ درصد از شهریه شرکت کنندگان واجد شرایط  برگزار می شود. دانشجویان و معلمان شرکت کننده از این تخفیف برخوردار هستند.

در پایان دوره از شرکت کنندگان آزمون بعمل خواهد آمد که در صورت قبولی گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

ثبت نام در دوره تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۰ خرداد ماه و با تکمیل  و ارسال برگه ثبت نام و مدارک مورد نیاز ( پیوست) انجام می گیرد. بیشترین تعداد پذیرش شرکت کننده ۳۰ نفر خواهد بود.